Organizacija

Sav rad u BHRF-u na dobrovoljnoj osnovi obavljaju odbor i članovi udruženja. Zahvaljujući ovoj posvećenosti možemo postići rezultate.

Uloga odbora je da radi na dugoročnim strateškim pitanjima i razvoju mreže, zatim da pruži podršku projektima koji se provode u okviru BHRF-a. Odbor se sastoji od osam redovnih članova i tri zamjenika.

Glavni odbor u sastavu:

Adnan Mahmutović, Predsjednik

Almedina Sačić, Potpredsjenik

Jasmina Burzić

Azra Lokvančić

Ljutvo Kadirić

Mirsad Klinac

Melina Glavaš

Ekrem Šehić

Meho Kapo

Zamjenici članova Glavnog odbora:

Nazmija Konjević

Edin Crnalić