KUlTURA

Aktivno radimo na promociji i jačanju kulturne razmjene između Bosne i Hercegovine i Švedske. Svake godine obilježavamo Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine uz bogat program renomiranih ličnosti sa našim fokusnim područjima kao polazišnom tačkom.

Nadalje, sarađujemo i promoviramo kulturnu razmjenu promovišući kulturne aktere na našim kanalima ili kroz projekte.