Politika privatnosti

Mi u BHRF brinemo o vama i vašim ličnim podacima. U ovoj politici privatnosti opisujemo kako obrađujemo vaše lične podatke kako biste se osjećali sigurno uz informacije koje nam pružite. Primjenjuje se kada ste naš član ili ste u kontaktu s nama na bilo koji drugi način.

Ovako obrađujemo vaše lične podatke

1.1 Šta su lični podaci i šta znači obrada ličnih podataka?

Lični podaci su podaci koji mogu direktno ili indirektno identificirati fizički živu osobu. Primjeri ličnih podataka su ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, ali podaci kao što su IP broj ili ponašanje korisnika u kombinaciji s drugim podacima koji se koriste da bi se mogli povezati s vama su također lični podaci. Obrada ličnih podataka uključuje svako rukovanje ličnim podacima, na primer; prikupljanje, prosljeđivanje, analiza, registracija i skladištenje.

 1.2 Ko je odgovoran za vaše lične podatke?

BHRF je kontrolor ličnih podataka za obradu vaših ličnih podataka, osim ako nije drugačije navedeno, i odgovoran je da se ova obrada odvija na zakonit i ispravan način.

1.3 Kako BHRF dolazi do vaših ličnih podataka?

Kada se registrujete na (BHRF web)

Kada nam predate predmete

Kada se prijavite za neki od naših događaja

1.4 Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

BHRF obrađuje podatke koji su nam dostavljeni, na primjer ime, broj socijalnog osiguranja, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, događaj, historija kupovine i informacije o plaćanju i/ili druge informacije koje ste nam dostavili ili koje su nam potrebne da bismo bili mogu kontaktirati Vas kao člana.

1.5 Zašto BHRF obrađuje podatke o vama?

Da ispunimo naše obaveze prema vama kao članu.

Za pruzanje usluga koje dobro funkcionisu, efikasne i jednostavne.

Sprovodjenje anketa u cilju poboljsanja nase organizacije.

1.6 Kada BHRF ima pravo obrađivati ​​vaše lične podatke?

BHRF ima pravo da obrađuje lične podatke potrebne za ispunjavanje naše obaveze prema vama. Možda ćemo također morati obraditi vaše lične podatke zbog zahtjeva iz drugih zakona i/ili propisa. U nekim slučajevima, možda će nam trebati vaš pristanak da izvršimo obradu. U slučajevima kada to postane relevantno, uvijek ćete dobiti jasne i jasne informacije o tome na šta pristajete.

1.7 Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke koristi ovlašteno osoblje BHRF-a i u nekim slučajevima BHRF-ovi asistenti za lične podatke. Ne otkrivamo informacije ako to ne moramo zbog zahtjeva u drugim zakonima i propisima, odlukama vlasti ili radi zaštite naših prava ili prava trećih strana.

1.8 Transfer u treće zemlje

Prenošenje ličnih podataka u treće zemlje znači da se lični podaci koji se obrađuju u zemlji EU/EEA šire u zemlju izvan područja EU/EEA. BHRF uvijek nastoji prenositi vaše lične podatke samo u zemlje unutar EU/EEA. Ako, protivno izgledima, moramo prenijeti vaše osobne podatke u zemlju izvan EU/EEA kako bismo mogli ispuniti našu obavezu prema vama ili ako je to izričito navedeno u vezi s vašim dostavljanjem vaših ličnih podataka nama, mi uvijek osiguravamo da ta država ima takozvani adekvatan nivo zaštite prema EU i Evropskoj komisiji.

1.9 Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

BHRF nikada ne čuva vaše lične podatke duže nego što je potrebno za ispunjenje prvobitne svrhe čuvanja ličnih podataka. Koliko dugo BHRF čuva vaše lične podatke kontrolira se u skladu s odlukama o prorjeđivanju koje se odnose na nas i koje je odobrio Regionalni arhiv. Odluke o razrjeđivanju sadrže informacije o tome kada možemo ukloniti dokumente koji sadrže vaše lične podatke.

1.10 Kako štitimo vaše lične podatke?

BHRF štiti vašu privatnost. Stoga stalno radimo na poduzimanju svih odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje su potrebne u svakom pojedinačnom slučaju kako bismo zaštitili vaše lične podatke i na drugi način osigurali da se obrada odvija u skladu sa važećim zakonom.

1.11 Koja prava imate kao registrovani korisnik?

Ukratko, to znači da vi, kao registrovana osoba, treba da primate informacije o tome kako se vaši lični podaci obrađuju i da imate kontrolu nad svojim podacima. Svako pravo je opisano u nastavku:

Pravo pristupa: U BHRF-u smo uvijek otvoreni i transparentni u pogledu načina na koji obrađujemo vaše lične podatke. Ako želite znati koje lične podatke o vama obrađujemo, možete zatražiti izvod iz registra. Važno je da možemo osigurati da informacije damo pravoj osobi, stoga vaš zahtjev mora biti u pisanoj formi, potpisan svojom rukom i sadržavati podatke o imenu i ličnim podacima.

Pravo na ispravku: Ako su vaši podaci netačni, nepotpuni ili nebitni, možete kontaktirati BHRF u bilo kojem trenutku i zatražiti da se oni isprave.

Pravo na zaborav: Možete zatražiti da BHRF izbriše vaše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja. U nekim slučajevima, BHRF neće moći izbrisati vaše lične podatke jer se moramo pridržavati zakona i zahtjeva koji se nameću našim aktivnostima kao javnoj djelatnosti. U takvim slučajevima blokirat ćemo korištenje vaših osobnih podataka u svrhe za koje želite da budete zaboravljeni u najvećoj mogućoj mjeri.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

Pravo na prigovor: U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa u BHRF-u.

Pravo na prenosivost podataka: Ako je obrada Vaših ličnih podataka automatska i ako kao pravni osnov ima sporazum ili saglasnost, imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koje ste dostavili BHRF-u. Lični podaci moraju biti dostavljeni u formatu koji je strukturiran, uobičajeno korišten i strojno čitljiv. Imate pravo prenijeti ove informacije drugom kontroloru ličnih podataka, a da BHRF ne može odbiti.

1.12 Kada će ova politika privatnosti biti ažurirana?

Ažuriranja ove politike privatnosti se kontinuirano odvijaju na BHRF web

1.13 Koga kontaktirati sa pitanjima?

Imamo službenika za zaštitu podataka. Uvijek nas možete kontaktirati ako imate pitanja o našoj obradi vaših ličnih podataka na [email protected]


Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180522 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn