Naša historija

“ŠTO SE PAMTI IŠČEZNE. ŠTO JE ZAPISANO OSTAJE” Mula Mustafa Bašeskija

Osnivačka skupština odrzana je 07. juna 1992. godine u Örebro. Status delegata na Skupštini imala su po četiri predstavnika udruženja iz Göteborga, Surtea, Stockholma, Huskvarne, Skövdea, Malmöa, Örebra, Karlskoge i Norrköpinga.

1992. godine pokrenuta je incijativa da se uspostavi kontakt sa švedskim radiom za dobijanje sedmičnog termina za emitiranje programa na bosanskom jeziku. Iste godine pokrenuta je incijativa za magazin pod nazivom Glas BiH. Prvi broj je izašao 13. februara 1993. godine. Nakon Druge skupštine Saveza kreće se u osnivanje novih udruženja sa ciljem lakše intergracije u švedsko drustvo. Organizuju se i prve promocije knjiga, izložbe slika, večeri poezije, folklornog stvaralaštva obilježavanje Dana nezavisnosti i Dana državnosti.

1994. godine u mjestima gdje su postojala udruženja počinju sa radom bosanske dopunske škole, a 1996. godine odrzano je Prvo takmičenje učenika u znanju iz predmeta: bosanskog jezika, književnosti, historije i geografije.

Marta 1994. godine u Huskvarni održan je Prvi nogometni i šahovski turnir.

Prva savezna smotra kulture održana je u Motali, 02. marta 1996. godine, na Dan nezavisnosti BiH, pod nazivom „Dani kulture BiH.“

Na jesen 2008. godine, nakon podnošenja molbe za prijem, Savez je primljen u punopravno članstvo trezvenjacke organizacije NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet).

Savez je i jedan od inicijatora osnivanja SSD BiH, te je 25. maja 2002. godine održan osnivački kongres bh dijaspore u Sarajevu.