Partneri i saradnici

BHRF sarađuje sa interesnim organizacijama, vlastima i drugim akterima, kako u Švedskoj tako iu Bosni i Hercegovini.

Neki od njih su Ambasada Bosne i Hercegovine u Stokholmu, CLDD u BiH (Centri za lokalni razvoj i dijasporu), Švedska ambasada u Sarajevu, SIDA, Ministarstvo za humanitarna pitanja i izbjeglice u BiH

Nadalje, BHRF je uspostavio saradnju sa drugim sličnim organizacijama u drugim dijelovima svijeta.