O BH Savezu

Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj (BHRF) osnovan je 1992 godine. kao dobrovoljna, nepolitička i religiozno neovisna organizacija formirana na demokratskim načelima.

Savez kao krovna organizacija, zajedno sa svojim udruženjima radi na očuvanju bosanskog identiteta i jezika, kao i aktivnostima na kulturnom i sportskom polju, ali i integraciji u švedsko društvo, te razvijanju i jačanju veza sa Bosnom i Hercegovinom.