Informisanje

U kreiranju pozitivnog ambijenta, koji je uslov uspješnoj realizaciji naših programskih zadataka, pravovremeno i transparentno INFORMISANJE je jedan od ključnih faktora.  Shodno tome, Savez će biti otvoren prema svom članstvu, ali i široj javnosti, koja prati njegove aktivnosti.

Prvenstveno je webb stranica koja objavljuje aktuelne vijesti o funkcionisanju Saveza, te radu i aktivnostima bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj.

Na tom planu se koristite i drugi resursi, kao što su radio-stanice na našem jeziku, bez obzira da li su direktno vezane za udruženja i Savez, ali u obostranom interesu.

Konačno, želimo da se vijesti o Savezu i našim udruženjima ne kreću samo u užem krugu, među nama u Švedskoj. Zato ćemo produbiti saradnju sa medijima u domovini, posebno onima koji poklanjaju pažnju dijaspori i njenim vezama sa maticom. Takvi mediji postoje (novine, TV i radio-stanice) i prava su prilika da se Savez, udruženja i naši uzorni likovi i u Bosni i Hercegovini predstave na adekvatan način.