Uz podršku Švedske četiri fakulteta unapređuju proces učenja studenata

0
561

Četiri 3D printera i jedan skener, koje je finansirala Švedska, a proces nabavke realizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, danas su predati predstavnicima Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Posljednjih nekoliko sedmica u Bosni i Hercegovini vidjeli smo različite inicijative fakulteta i  zajednice mejkera koji su bili angažovani na razvoju rješenja za borbu protiv COVID-19. Ali u Bosni i Hercegovini je bio dostupan ograničen broj 3D printera kako bi se odgovorilo na trenutne potrebe tržišta za različitom opremom.

“3D printeri i skeneri će omogućiti da Fakultet proizvodi ličnu zaštitnu opremu i tehničke komponente neophodne medicinskom osoblju da zaštiti njihovo zdravlje dok spašavaju živote  drugih u toku pandemije COVID-19. Također ovo je investicija u budućnost, ova oprema će   dopuniti nastavni plan i program, otvoriti mogućnosti studentima da istražuju, doprinijeti  inovacijama i istraživačkom radu koji će u narednim godinama obavljati studenti i profesori“ rekla  je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.

Ambasada Švedske u BiH podržala je nabavku 3D printera, skenera i potrošnog materijala za Mašinske fakultete u Sarajevu, Tuzli i Zenici i Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci u vrijednosti od preko 360,000 BAM.  U ovom period donirana oprema će biti korištena za odgovor na trenutne potrebe tržišta za različitom zaštitnom medicinskom opremom i tehničkim dijelovima.

“Neizmjerno sam zahvalan Ambasadi Švedske na njihovoj kontinuiranoj podršci u modernizaciji nastavnog procesa i opreme fakulteta. U 2019. godini Švedska je osigurala   najmoderniju opremu za mjerenje zagađenosti zraka, ove godine savremene 3D printere, a kako bi student i profesori imali ugodnije uslove za rad prije dvije godine provedene su mjere energetske efikasnosti na zgradi fakulteta. U realizaciji svih ovih aktivnosti UNDP nam je pružao podršku” istakao je Izet Bijelonja, dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Tehnologija 3D printanja ima izuzetno široku primjenu od potrošačkih proizvoda, medicine, automobilske industrije, građevinarstva do arhitekture. Naročito pogoduje kod proizvodnje manjih serija i kada je potrebno brzo djelovati.

“Nakon trenutne situacije sa COVID-19 ova oprema ostaje Fakultetu kako bi olakšala rad studentima i profesorima u narednim godinama. Studenti će imati mogućnost da kreiraju i transformišu svoje ideje u konkretne proizvode, te da budu uključeni od faze dizajna do realizacije projekta” istakla je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u BiH.

Fakulteti u Banjaluci, Tuzli i Zenici će primiti opremu u toku naredne dvije sedmice. Ova oprema je osigurana u okviru UNDP projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED), koji finansira Švedska, a koji ima za cilj kreirati uslove za investicije u energetsku efikasnosti, doprinijeti zaštiti okoliša i ekonomskom razvoju zemlje. Zahvaljujući sredstvima Švedske i domaćih partnera, u okviru GED projekta realizovane su mjere energetske efikasnosti na ovim fakultetima u Banjaluci, Sarajevu i Tuzli.

buka