Udruženje

Savez bh. udruženja u Švedskoj broji 46 udruženja, koji aktivno rade i djeluju u 39 gradova Švedske.