U Malmöu i Göteborgu održani konzularni dani

0
154

Obrađeno oko 100 predmeta. Bh. ambasada u Švedskoj tako postaje bliža svojim građanima. Apel da se ažuriraju bh. dokumenta, bez kojih se ne može glasati u BiH, ali i opća dokumenta, npr. da se djeca bh. građana, rođena u Švedskoj, upisuju i u matične knjige u BiH.

Piše: Fikret TUFEK

Na Konzularnim danima Ambasade BiH u Švedskoj, u Malmöu, u BKF „Sarajevo“, toga 26. februara 2022. godine, srećem konzula Amira Karahodžu, i prvog sekretara Branka Babića.

Dobijamo naknadnu informaciju da su na konzularnim danima u: Malmöu, 26. februara i u  Göteborgu, 27. februara 2022. godine, ukupno obradili oko 100 predmeta bh. građana u Švedskoj.

Organiziranjem konzularnih dana, najčešće u Malmöu (650 kilometara od Stockholma) i Göteborgu (530 kilometara od Stockholma), bh. građni iz ovih regiona ne moraju putovati i Stockholm.

Branko Babić (43), prvi sekretar Ambasade BiH u Švedskoj

– Rođen sam 29. oktobra 1978, završio sam Filozofski fekultet, historiju, u Sarajevu, radio sam prije u nevladinim organizacijama, a u MIP-u sam od avgusta 2009. godine: kada sam bio u konzularnoj službi u Strasborgu, Francuska, dok je BiH predsjedavala Savjetu/Vijeću Evrope, što je bilo prvo predsjedavanje BiH u najstarijoj evropskoj asocijaciji. U Stockholmu, u Ambasadi BiH u Švedskoj, sam od avgusta 2021. godine, radim kao prvi sekretar BiH Ambasade u Švedskoj.

Šta se najviše traži na konzularnim danima?

– Najviše se traži putna bh. isprava, pasoš, koji DKP izdaje za punoljetne građane na 10 godina, to se najviše i isplati (1.331 kruna plus 70 kruna poštarina za dostavu); za osobe od 3 – 18 godina bh. pasoš se iudaje na 5 godina; od rođenja – 3 godine bh. pasoš se izdaje na 3 godine. Još imamo i zahtjeva za ovjere punomoći, nekoliko putnih listova, jer ima slučajeva da osobama istekne bh. pasoš i onda ne mogu putovati. Putni list se izdaje samo u slučaju nužde da se npr. bh. grašani ne mogu vratiti u BiH, onda se izdaje putni list, koji je dokument za jedan pravac, u trajanju od 20 dana. Sugerišemo inače bh. građanima da ne čekaju da im potpuno istekne bh. dokument, npr. pasoš, jer onda ne mogu obnoviti ni švedsku vizu, a ako istekne i švedski pasoš to je isto problem, kazao je Branko Babić.

Amir Karahodža, konzul Ambasade BiH u Švedskoj

– Mnogi bh. građani u Švedskoj nemaju potrebne bh. dokumente i BiH ambasada je spona sa BiH, stojimo im stalno na usluzi. Nažalost, još uvijek nemamo dovoljne podrške od institucija iz BiH, npr. teškoće sa opštinama Stari grad i Zenica, u Federaciji BiH inače imamo određene administrativne probleme, dok je to nešto bolje u Republici Srpskoj.

Niz priprema prije konzularnih dana

Konzularni dani koji su održani u Malmöu i Göteborgu, iziskuju niz priprema, minimalno 30 dana ranije, koje se moraju obaviti kako bi mi uopšte došli na konzularne dane, što iziskuje: dogovoriti termine sa bh. udruženjima, koji su za Ambasadu BiH uvijek dostupni i velika podrška; objaviti na web stranici Ambasade BIH u Švedskoj termin dolaska, kao i dati upute po kojima trebaju građani postupiti. Dokumenta trebamo dobiti ranije e-mailom ili poštom, poslije to trebamo obraditi, odgovoriti telefonom ili e-mailom, ako treba tražiti dopunu, ili ako nismo u mogućnosti izvršiti izradu, objasniti na koji način će osoba moći izvaditi svoja dokumenta. Sve se mora ubaciti u sistem IDDEA, bivši CIPS, te kompletirati zahtjev i prebaciti ga u drugi sistem „offline“, kako bi mogli pristupiti na licu mjesta i uzeti u obradu predmet za stranaku, kazao je Amir Karahodža.

Pripreme iziskuju angažovanost

Uz sve administrativne pripreme, koje moraju biti izvršene prije konzularnih dana, službenici BiH Ambasade putuju kolima, obično petkom, nakon posla, da bi npr. došli u Malmö, treba preći 650 kilometara, te putovati noću, kao što se desilo na putu iz Malmöa ka Göteborgu, kada su zbog zastoja došli daleko iza ponoći, ističu Amir Karahodža i Branko Babić, te dodaju:

– Konzularne dane smo počeli u Malmöu u 9,30 a završli u 16 sati:  obradili i zaprimili 39 zahtjeva za putne isprave, 11 ovjera punomoći i izjava, te 3 zahtjeva za putni list, kao i niz savjetodavnih razgovora koje smo obavili. U Göteborgu smo obradili 43 zahtjeva za putne isprave, 8 punomoći izjava i nasljedničkih izjava, kao i 4 zahtjeva za putni list.

Uspješni konzularni dani

– Mislim da su konzularni dani prošli uspješno,  iako je bilo dosta naporno i iskazano veliko zadovoljstvo građana zbog prisutva Ambasade BiH na „terenu“, kako stranke kažu: „da se ne osjećaju zapostavljeno“, kaže nam Amir Karahodža i dodaje:

– Ambasada BiH u Stokholmu, na čelu sa ambasadoricom Elvirom Dilberović, stoji na raspolaganju svim građanima BiH u Švedskoj, te će u svakoj prilici pomoći u zakonskim okvirima i mogućnostima.

Šta sugerišete građanima?

– Da vade dokumetaciju svoje matične zemlje, jer na njih imaju zakonsko pravo, a koja su im potrebna, npr. da vrše upis djece i u BiH. Takođe sugerišemo na one koji su 30 godina u Švedskoj da obavezno počnu rješavati svoja dokumenta, mnogi to nisu regulisali, jer smo svjedoci da ima i takvih veoma puno, ističe Amir Karahodža.

Zahvalnost bh. udruženjima

– U naše i u ime Ambasade BiH u Švedskoj zahvaljujemo se bh. udruženju BKF „Sarajevo“ u Malmöu  i bh. udruženju „Dukat“ u Göteborgu, na srdačnom dočeku i gostoprimstvu. 

Čestitamo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine svim našim građanima u domovini i inostranstvu! – kazali su za BHRF Press na kraju razgovora Branko Babić i Amir Karahodža

Podaci o Ambasadi BiH u Švedskoj

Poštanska adresa: Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm; 

Adresa za posjete: Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm

Telefon08-440 05 40;

Fax: +46 (0)8 24 98 30
Web stranica:
www.bihambasada.se

E-mail address: amb.bih.sto@telia.com