Švedska uvodi desetogodišnju osnovnu školu od 2026. godine

0
313

Predškolski postaje prvi razred. Djeca će počinjati osnovnu školu sa šest godina. Potrebne opsežne pripreme: novi nastavni plan počinje od jeseni 2026. godine.

Piše: Fikret TUFEK

Švedska sada ima devetogodišnju osnovnu školu: po tom nastavnom planu radiće se do 2026. godine.

Dosada je postojalo i bilo obavezno tzv. predškolsko odjeljenje/razred (förskoleklass), koje će prerasti u obavezni prvi razred u sklopu desetogodišnje osnovne škole u Švedskoj od jeseni 2026. godine.

Prema opsežnom vladinom istraživanju, koje je 10. maja 2021. godine predano ministrici za obrazovanje Anni Ekström, te objavljeno na konferenciji za medije, to znači da će prvačići počinjati obavezno ići u osnovnu školu svake jeseni, sa šest godina, koja će od jeseni 2026. godine trajati deset, umjesto dosadašnjih devet godina. To je i značajna reforma švedske osnovne škole koja znači i bolji radni kvalitet i poboljšanje znanja učenika u osnovnoj školi kao i više prolaznih ocjena u pripremi za srednje škole.

Desetogodišnja osnovna škola

Dosada je predškolski  razred isto bio obavezan, ali je imao svoju posebnu formu i nije pripadao osnovnoj školi. To je, prema vladinom istraživanju, pokazalo svoje slabosti: nisu postojali utvrđeni nastavni planovi u predškolskim odjeljenjima, koja su imala i daleko manje nastavnih sati u osnovnoj školi od učenika nižih razreda.

To dovodi i do organizacionih i sadržajnih promjena, s tim da će se nastava i dalje tokom jedne školske godine izvoditi u dva termina: jesenji termin (ca 15. avgust – 31. decembar) i proljetni termin (ca 8. januar – ca 12 juni), s tim da u svakom terminu učenici imaju i sportski raspust koji traje najmanje jednu sedmicu (sa dva vikenda ca 10 dana).

Niži, srednji i viši stadiji

Švedska osnovna škola imala je i dosada tri stadija/nivoa obrazovanja: niži stadij (1 – 3 razred), srednji stadij (4 – 6 razred) i viši stadij (7 – 9 razred). Kada 2026. godine nastava otpočne po novom nastavnom planu niži stadij će obuhvatati učenike od 1 – 4 razreda, srednji stadij će biti 5 – 6 razred, a viši stadij će biti učenici od 7 – 10 razreda.

Bolji kvalitet i više pozitivnih ocjena

Ovim će se postići da djeca koja tokom jeseni pune 6 godina polaze obavezno u osnovnu školu, niži stadij traje četiri (umjesto dosada tri) godine, predškolska odjeljenja faktički postaju prvi razred, tako da će šestogodišnja djeca imati ista prava na strukturisano obrazovanje i posebnu podrđku i pomoć kao učenici osnovne škole. Time će se postići širi, duži, dublji i bolji kvalitet znanja u osnovnoj školi, koju će učenici završavati sa pozitivnim ocjenama, ističe se u vladinim direktivama.

Pripreme za promjene

Da bi švedska osnovna škola prerasla iz devetogodišnje u desetogodišnju potrebne su opsežne i sadržajne pripreme, koje traže i duže vrijeme, najmanje pet godina.

Za niži stadij (1 – 4 razred) povećaće se broj sati u nastavnom planu tako da će obrazovanje šestogodišnjaka – novih prvih razreda – biti prilagođeno njihovom uzrastu, kako se u novom planu kaže, uskladiće se sa „njihovim trčanjem na nogama i potrebama za igrom“.

Više nastavnih sati

Vladin izvještaj o obrazovanju i ministrica Anna Ekström ističu da će se garantirano vrijeme obrazovanja povećati za 534 nastavna sata u osnovnoj školi i dogovarajućim školskim formama, čime devetogodišnja postaje obavezna desetogodišnja osnovna škola.

Taj broj novih nastavnih sati faktički znači više  tri sata obrazovanja dnevno po jednom nastavnom danu i za novi prvi razred.

Dopunsko obrazovanje nastavnika

Postavlja se odmah pitanje kakvi i koji će se se zahtjevi postaviti pred nastavnike koji će obrazovati šestogodišnjake u prvom razredu. Oni koji već rade u u predškolskim odjeljenjima su najmanje polovina predškolski nastavnici i oni će trebati dopunsko obrazovanje da bi bili nastavnici sa nastavničkom legitimacijom za rad sa šestogodišnjacima u prvom razredu. Na odgovarajući način trebaju i nastavnici u nižem stadiju imati dopunsko obrazovanje kako bi mogli prilagoditi obrazovanje šestogodišnjacima.

Prelazna pravila

Zato je vlada odlučila da su potrebna prelazna pravila, jer inače već postoji nedostatak nastavnika. Istraživanje je predložilo da u principu zahtjevi koji su dosada bili za nastavnike u nižem stadiju 1 – 3 razred osnovne škole, će važiti i za nastavnike nižeg stadija u novoj desetogodišnjoj osnovnoj školi od 1 – 4 razreda. Svi predškolski nastavnici koji imaju sada zaposlenje u predškolskim odjeljenjima, sve do 30. juna 2026, te koji su sa nastavničkom legitimacijom, biće priznati da obrazuju i u novim prvim razredima u prelaznom petogodišnjem periodu.

Istraživanje ukazuje na to da Zavod za školstvo (Skolverket)  u skladu sa svojom doktrinom, treba predložiti kontinuirano obrazovanje, koje daje predškolskim nastavnicima, sa najmanje pet godina iskustva u predškolskim odjeljenjima ili novom prvom razredu, da dobiju nastavničku legitimaciju za rad u prvom i drugom razredu. Prva generacija prvačića po švedskom novom nastavnom planu desetogodišnje osnovne škole krenuće od jeseni 2026. godine.

Solidna osnova obrazovne reforme

– Vidim ohrabrujuće da će se plan ostvariti na osnovu ovih prijedloga. Vlada i njeni partneri su suglasni da ponovo iziđemo pred parlament sa konačnim prijedlogom o uvođenju desetogodišnje osnovne škole. Taj posao počinje odmah sada, može se reći, jer prijedlog koji već imamo na stolu je jako solidna osnova reforme, kazala je ministrica obrazovanja Anna Ekström (S) na konferenciji za švedske medije.