Snaga domovine iz BiH u Švedskoj 10 – 12. decembra

0
463

U Švedskoj će od 10. do 12. decembra 2021. godine boraviti predstavnici nevladine organizacije Pokreta „Snaga domovine“ iz BiH, koji će boraviti u Göteborgu, Helsingborgu i Malmöu.

Piše: Fikret TUFEK

Predstavnici nevladine organizacije, Pokreta „Snaga domovine“ u posjeti su zemljama zapadne Europe, već su bili u: Hrvatskoj, Austriji, Švicarskoj i Belgiji (Brisel).

Švedska je peta zemlja koju će na svom putu po zemljama zapadne Europe posjetiti predstavnici Pokreta „Snaga domovine“ iz Bosne i Hercegovine.

Oni razgovaraju o općim izborima u Bosni i Hercegovini u 2022. godini i žele stvoriti novu političku snagu kao podršku opstanku Bosne i Hercegovine.

NBV i bosanskohercegovačka udruženja Göteborga

Organizatori posjete predstavnika Pokreta „Snaga domovine“ su NBV i bosanskohercegovačka udruženja Göteborga, uz podršku Ambasade BiH u Švedskoj. Ambasadorica BiH Elvira Dilberović je dala punu podršku i uputila zahtjev švedskim vlastima oko ulaska predstavnika iz BiH u Švedsku zbog oficijelne zabrane po osnovu pandemije korona virusa.

Realizatori gostovanja su Mr. Sci Edin Osmančević, podpredsjednik BiH socijaldemokrata u Göteborgu i Sabaheta Salkić Vehabović NBV Göteborg.

Predstavnici „Snaga domovine“ iz BiH

Delegaciji nevladine organizacije Pokret „Snaga domovine“, koji dolaze u posjetu Švedskoj, nalazi se 9 članova: Edin Ramić, Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice, Ahmed Husagić, bivši član SDP Austrije – došao u BiH da pomogne, Vojin Mijatović, podpredsjednik SDP BiH, Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine opštine grada Prijedor i predsjednik udruženja logoraša Prijedor, Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine opštine Doboj, Nisvet Mujanović, svjedok genocida, Jasmin Handzić, Aleksandar Vuković i Samira Ramić.

Posjete: Göteborgu, Helsinborgu i Malmöu

Prvo će se, kako je planirano,10. decembra 2021. godine u Göteborgu, održati radni sastanku Edina Ramića iz Federalnog ministra Bosne i Hercegovine za raseljena lica sa predstavnicima Kršćanskih demokrata Švedske (KD).

Planom posjete je istog dana predviđen je u Göteborgu radni sastanak predstavnika Socijaldemokratske stranke BiH sa parlamentarnim predstavnicima Socijaldemokrata Švedske.

Navečer, u 19 sati, planiran je, na Kortadela Forumu u Göteborgu „Okrugli sto i debata sa političkim predstavnicima“.

U Helsingborgu će predstavnici nevladine organizacije „Snaga domovine“ 11. decembra 2021. u 16 sati, prisustvovati Akademiji Bosanskohercegovačkog Saveza žena u Švedskoj i proslavi 20 godina rada i djelovanja „BH žena 2000“ Helsingborg, uz kulturnoumjetnički program.

U Malmöu je 11. decembra 2021. godine u 18 sati, u BKF „Sarajevo“ planirana Javna tribina sa gostima iz BiH, predstavnicima Pokreta „Snaga domovine“, na kojoj će biti i aktivista Meho Kapo, a rasprava će se najviše odnositi na aktuelnu društvenoplotičku situaciju u Bosni i Hercegovini i opštim izborima  u BiH u 2022. godini.

Mr. sci Edin Osmančević, jedan od organizator posjete:

Zašto je važno izaći na izbore u Bosni i Hercegovini ?

Najbolja ilustracija je Brexit, koji se desio u Velikoj Britaniji. Statistike govore da su mladi glasali  za ostanak Velike Britanije u EU. Međutim paradoks je da ih je jako malo izašlo na izbore. Na drugoj strani veliki broj osoba starije dobi, izašao je na referndum i glasao protiv ostanka u EU. Oni su to odlučili u ime mladih i nametnuli budućnost mladima. Tako se nešto događa i mladim u Bosni i Hercegovini u poslednjih 25 godina.

Kako riješiti ovaj paradoks u BiH?

– Kako se riješiti straha da će „nihovi“ pobjediti naše i okova koji nam vise o vratu? Ono što BiH zaista konstituiše, ono što je njena supstanca, to nisu narodi/nacije, već su to njeni ljudi građani. Formula o tri konstitutivna dijela je tempirana bomba u temeljima države BiH. Ideja nacionalne države je kuga koja zatire Bosnu i Hercegovinu. Njoj treba suprostaviti ideju građanske države i to treba biti naš konačni cilj, svih nas koji se borimo  za dobro  BiH i njenih ljudi. Ideja o konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini  je došla izvana i cilja na međunarodnopravno legitimiranje  konstitutivnih naroda koji bi imali svoje teritorijalno oblikovane paradržavne tvorevine s mogućnošću otcjepljenja i pripjenja Srbiji ili Hrvatskoj.

Šta može Pokret „Snaga domovine“?  

– Ja lično u tome vidim značaj Pokreta „Snaga domovine“: u okupljanju svih intelektualnih snaga u BiH koji žele pomjene i dati svoj doprinos u jačanju  državnotvornosti  Bosne i Hercegovine.

Iskoristimo i razvijamo istinska  demokratska sredstva u borbi za pravednije i humanije drustvo! – izjavio je mr. Sci Edin Osmančević.

Predstavnici nevladine organizacije, pokreta „Snaga domovine“ vraćaju se iz Göteborga u Bosnu i Hercegovine 12. decembra 2021. godine.