Savez bh. udruženja u Švedskoj organizira Dan bijelih traka 2021 „Naš Prijedor“

0
804

Savez bh. udruženja u Švedskoj organizira tradicionalno i ove godine manifestaciju Dan bijelih traka 2021, na temu ”Naš Prijedor”. Online manifestacija će se održati putem aplikacije „Microsoft Teams” 31. maja 2021. godine sa početkom u 12:00 sati.

Piše: Fikret TUFEK

Uvažavajući preporuke vezano za pandemiju koronavirusa (Covid-19), manifestacija Dan bijelih traka „Naš Prijedor“ će se u potpunosti realizirati digitalno online, putem aplikacije „Microsoft Teams“.

I pored specifičnosti situacije, u kojoj se nalazimo, fokus je stavljen na masovnost kroz mogućnost da se kompletan program može vidjeti i poslije oficijalnog prikazivanja, planiranog za 31. maj 2021. godine, sa početkom u 12:00 sati, na oficijalnoj WEB stranici Saveza bh. udruženja u Švedskoj, kao  i putem Facebooka (FB), Instagram i drugih društvenih mreža.

Pored gostiju iz Prijedora, o kojima će vas Organizacioni odbor blagovremeno obavjestiti, učešće u programu će uzeti i bosanskohercegovačka udruženja, savezi, kao i bh. instance u Švedskoj, koje  je pozvao Organizacioni odbor manifestacije da daju svoj doprinos i svojim jednominutnim filmovima na svoj način pošalju poruke koje će se sliti u tu našu veliku zajedničku, ne dajući joj da ikada presuši.

Pod temom ”Naš Prijedor” mislimo zaista naš. Bez rezerve, i da kulturom sjećanja sa dostojnim pijetetom prema žrtvama pronosimo poruku istine svima da se Prijedor nikad ne smije zaboraviti i da se nikada, nikome i nigdje ne ponovi.

Organizacioni odbor Savez bh. udruženja Švedske manifestacije Dan bijelih traka 2021 „Naš Prijedor“