SADA JE I ZVANIČNO: Turizam u BiH potpuno propao ove godine

0
390

Ako je 2019. godina pokazivala rast ove privredne grane, u 2020. godini je turizam doživio potpuni kolaps.

Naime, u periodu januar – avgust 2020. turisti su ostvarili 330.422 posjete, što je manje za 70,3% i 846.312 noćenja, što je manje za 63,8% u odnosu na isti period 2019. godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH

Broj noćenja domaćih turista manji je za 24,8%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 78,3% u odnosu na isti period
2019. godine. 

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 56,5% dok je 43,5% učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije i Hrvatske (sa po 27,8%), Slovenije (5,6%), Turske (3,4%), Crne Gore (3,2%), Njemačke (3,1%), Kine (2,0%) te Austrije i Italije (sa po 1,8%), što je ukupno 76,5%.

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,5 % noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem od 12,2 noći, Južnoafrička Republika sa 5,8 noći, Kuvajt sa 4,5 noći i Kipar sa 4,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,5%