Rekli su o 10. kongresu: Delegati iz Švedske podržavaju SSD BiH

0
434

10. kongres SSD BiH održan 3. jula 2021. online, izazvao je veliku pažnju svjetske javnosti. Među 70 delegata kongresa iz 18 zemalja bilo je i 5 švedskih delegata, čije utiske prenosimo.

Piše: Fikret TUFEK

Biti delegat na bilo kojem kongresu posbna je čast i zasluga. 10. kongres Svjetskog saveza dijaspore (SSD) Bosne i Hercegovine (BiH), iako je održan posredno, putem interneta (Zoom), izazvao je pažnju svjetske javnosti dobrom organizacijom, značajnim učesnicima i gostima, te posebno sadržajem rada, okruglim stolovima o ženama i mladima i zaključcima koji su putokaz budućih aktivnosti Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.

Više od 2 miliona bh. građana, znači više od polovine, živi u preko 60 zemalja svijeta, ali nikada BiH ne treba dijeliti na maticu i iseljeništvo, mi smo bili i ostali jedno, s tim da je uloga dijaspore u pomoći i izgradnji BiH, u svim sferama života i rada, više nego značajna.

Delegati iz Švedske: Sadeta Murić, Azra Jelačić, Muhamed Mujakić, Smajo Murguz i Meho Kapo govore neposredno, taze, odmah nakon održanog 10. kongresa SSD BiH.

SADETA MURIĆ

– Ovaj Deseti kongres SSD BiH je, kako je poznato realizovan on-line, zbog pandemije koronavirusa. Bila sam jedan od delegata s pravom glasa, to jest imala sam glas Švedske kao jedne od članica SSD BiH. Inače svaka zemlja članica je imala jedan glas.

Cijenim da je Kongres dobro pripremljen, sve članice su se prijavile i odazvale, te uzele učešće u radu. Moj osvrt je bio na Izvještaj o radu, koji je po mom mišljenju vrlo obuhvatan, struktuiran i jasan. Izlaganje predjsdnika u vezi s tim bilo je koncizno i usmjereno na najbitnije stvari.

Okrugli stolovi su bili uspješni, na teme: ”BiH i žene Dijaspore” i ”Mladi BiH i mladi Dijaspore”. Učesnici na oba stola su pomno odabrani i moglo se čuti puno korisnih i preporučljivih mišljenja, iskustava i sugestija, koja će korititi u budućem radu.

Usvojeni su dokumenti Kongresa koji su jako dobri,a izabrano je i rukovodstvo za naredni period. Kongres je protekao u uspješnom i dobrom raspoloženju, te i lijepoj atmosferi.

AZRA JELAČIĆ

– O online 10. kongresu SSD BiH mogu reći, prije svega, da je bio uspješan i dobro organizovan. Program je bio osmišljen, veoma dobro pripremljen, te sa aktuelnim temama i  kvalitetnim gostima. Bilo mi je zadovoljstvo i izuzetna čast da učestvovujem na ovom jubilarnom, 10. kongresu SSD BiH. Dijaspora BiH ima izuzetan značaj za BiH, ona joj pomaže i treba još više pomagati, na tome trebamo više raditi. Posebno je značajno da djeca uče svoj maternji jezik, a te prilike ne koristimo ni u švedskoj redovnoj školi, gdje naša djeca mogu besplatno učiti maternji jezik. Švedska je među bolje organizovanim zemljama po pitanju dijaspore, u čemu je jako važan Savez bh. udruženja u Švedskoj. Sve pohvale organizatorima koji su dobro pripremili sadržaje, iako je Kongres bio posredno, online. Nisam učestvovala u diskusijama, bilo je to i teško zbog online načina rada, da ne uzimam vrijeme.

MUHAMED  MUJAKIĆ

– Savez bh.udruženja u Švedskoj je jedan od osnivača Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSDBiH). Kao delegat Bh.saveza iz Švedske bio sam jedan od zapisničara na Drugom kongresu SSDBiH koji je održan u Sarajevu 2004.godine. Na tom Kongresu izbran sam za člana Nadzornog odbora. Moja aktivnost nastavila se u Radnoj grupi za sport i tu sam bio za zapisničkim stolom na gotovo svim prvenstvima dijaspore BiH u futsalu širom Evrope. Drago mi je da je usprkos nekim skepticima ipak održan ovaj jubilarni Deseti kongres, pa makar i video-linkom. Dijelim sa drugim učesnicima  osjećaj ponosa i zadovoljstva što je Kongres u potpunosti uspio i dao kvalitetne zaključke za budući rad. Posebno su me oduševili Okrugli stolovi; ”Žene BiH i žene Dijaspore BiH” i ”Mladi BiH i mladi Dijaspore BiH”. Puno, puno novih lica, mladih, obrazovanih i uspješnih i željnih da se dijaspora i BiH povežu i grade neku bolju i perspektivniju evropsku Bosnu i Hercegovinu. Na kraju, veliko priznanje za organizaciju i uspjeh Kongresa zaslužuje stari i novi predsjednik SSDBiH Hasan Šehović koji nastavlja putem svog uzora i velikog prijatelja BiH rahmetli Ahmeta Kemala Baysaka.

SMAJO MURGUZ

– Bilo mi je zadovoljstvo prisustovati jubilarnom, 10. kongresu SSD BiH. To zadovoljstvo je još veće zbog činjenice da sam, između dva kongresa, aktivno učestovao u radu Glavnog odbora SSD BiH i dao svoj skromni doprinos razvoju ove organizacije. Moramo biti zadovoljni onim što je urađeno jer smo odradili mnoge planirane aktivnosti uprkos stanju globalne pandemije uzrokovane covid-19. Mogu slobodno da kažem da sam ponosan onim što smo čuli na online 10. Kongresu SSD BiH. Pogotovo su me impresionirali okrugli stolovi o ženama i mladim u dijaspori i BiH, gdje smo čuli mnoge fantastične ideje o međusobnom povezivanju i saradnji. Na kraju želim kazati da mi je uistinu čast što sam na 10. kongresu izabran u Glavni odbor SSD BiH na prijedlog Glavnog odbora Saveza bh. udruženja u Švedskoj i što ću do narednog kongresa obnašati funciju podpresjednika SSD BiH, što je za mene velika čast ali i obaveza, te ću učiniti sve da SSD BiH radi što je moguće bolje i uspješnije!

MEHO KAPO

– Velika mi je čast i zadovoljstvo bilo učestvovati na 10. Kongresu SSDBiH te kroz sve njegove oficijalne dijelove, uvodni dio i panel diskusije dobiti jedan jasan presjek stanja u kojem se Savez nalazi. Taj presjek je bez daljnjeg oslikao kolika i kakva je važnost postojanja i uloge SSD BiH sa svim svojim članicama, od Australije do Kanade, u očuvanju vlastitog identiteta, ujedno gradeći najkonkretniju konekciju sa Domovinom, kao i neposredno učešće u jačanju i izgradnji društva u BiH, dostojnog sviju nas. Pozicija Saveza bh. udruženja u Švedskoj, kao jedne od članica suosnivača Saveza, je svojim učešćem jasno dao do znanja koliko je za nas bitan SSD BiH, time potencirajući i našu spremnost za još aktivnijem učešće i radu  Saveza, što sam posebno naveo u mom obraćanju, uz zahvalnost na ukazanom povjerenju, kao novoizabranom članu Nadzornog odbora SSD BiH, da neposredno učestvujem u kreiranju i odgovornom angažmanu u radu Saveza, podvlačeći tu moju opredjeljenost porukom  koju sam pozajmio od omladine, učesnika na Kongresu: ”Mi smo povezani Bosnom”!

”Mi smo povezani Bosnom”

Baš ta krilatica izrečena iz usta mladih, može i treba nas sve povezati. Nisu samo novčane doznake iz inozemstva, koje su blizu 3,9 milijardi maraka godišnje i šesterostruko veće od svih drugih stranih investicija u BiH, to što dijaspora može pružiti – ona može i treba daleko više raditi i pružati u razvoju BiH prema NATO i EU, jer bh. dijaspora je budućnost BiH!

Savez bh. udruženja u Švedskoj, prema riječima predsjednika Kenana Jašarspahića na skupštini 29. maja 2021, trenutno ima preko 7.000 registriranih članova koji su organizaciono povezani kroz tri regionalne organizacije i u 40 bh. udruženja. Snaga je to koja može zaista pružiti mnogo u pomoći i razvoju BiH. Tako je u preko 60 zemalja u svijetu gdje žive bh. građani koji mogu, trebaju i moraju pomoći razvoj svoje domovine. Po četiri generacije trebaju proći u inozemstvu da nas počnu smatrati „svojim“ građanima! Mi smo bili, jesmo i ostajemo samo bh. građani, to je naš jedini i pravi identitet!