Program današnje konferencije o važnosti i očuvanju maternjeg jezika u Kopenhagenu

0
649

Predstavljamo program današnje konferencije o važnosti i očuvanju maternjeg jezika koja se održala u Kopenhagenu.

KONFERENCIJA O VAŽNOSTI I OČUVANJU MATERNJEG JEZIKA
23.2.2020 godine, 9-17h
Mjesto održavanja: Ambasada BiH u Danskoj

9.30
REGISTRACIJA UČESNIKA
9.30- 10:00
Dobrodošlica i obraćanje:
• Jasna Hasanbašić, predsjednica OBHUA
• Slavica Grozdanić, Otpravnica poslova Ambasade BiH u Danskoj
• G. Rasid Hadžović, ministar kulture i sporta HNK BiH

10:00- 12:00
Predavanja:
• Jasna Hasanbašić- OBHU
• Mersiha Dilaver, predstavnik roditelja
• Naser Bašić, predavač, škola Esbjerg
• Emina Bahtijar, predavač, škola Odense
• Dina Mehmedbegović-Smith, dr pedagogije i stručnjak po pitanju dvojezičnosti:
“Zdrava jezička dijeta: Šta svaki edukator treba da zna o kognitivnim prednostima dvojezičnosti?”

12:00-13:00
Pauza i ručak
13:00- 14:00
Predavanja:
• Kenan Jašarspahić- predsjednik Saveza udruženja u Švedskoj: Savez bh. udruženja u Švedskoj i njegova uloga u promociji i očuvanju bosanskog jezika”
• Sadeta Murić- koordinatorica za školstvo u Švedskoj – “Maternji jezik u udruženjima bh. građana u Švedskoj”
• Meho Kapo – Sociodukt: ”Značaj tradicije i kulture u očuvanju vlastitog integriteta i identiteta” kroz prizmu jednog arhitekte.

14:00-15:00
Radionica: grupni rad

15:00-15:30
Pauza- kafa, čaj i kolač

15:30-16:30
Izlaganja grupa

16:30-17:00
Zaključci konferencije