Poziv na zajedničku aktivnost za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta u Švedskoj

0
467

Draga djeco, poštovani roditelji, poštovani aktivisti i saradnici u udruženjima Saveza bh. udruženja u Švedskoj ovom prilikom vas želimo obavijestiti i pozvati na zajedničku aktivnost za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta u Švedskoj, koja uče i njeguju svoj jezik u redovnoj švedskoj školi i u udruženjima kroz aktivnosti od vlastitog interesa.

Dakle, sva djeca koja uče bosanski jezik u redovnoj školi i sva djeca koja učestvuju u bilo kakvoj aktivnosti u udruženju, a komuniciraju na maternjem jeziku su dobro došla!

Aktivnost: Napiši pismeni rad na temu: ŠTA BI SVOJIM PRIJATELJIMA ŠVEĐANIMA POKAZAO/POKAZALA U SVOJOJ DOMOVINI, BOSNI I HERCEGOVINI?

Cijenimo da je ova aktivnost korisna iz više aspekata: zanimljivo, jer djeca sama izražavaju svoju motivaciju, zabavno, jer će neko to gledati, korisno, jer će vježbati vlastiti izražaj na maternjem jeziku, te izazovno, pošto će neki radovi biti odabrani kao najinteresantniji.

Čitanje i odabiranje posebno interesantnih radova će obaviti Odbor za rad s djecom i omladinom na učenju i njegovanju maternjeg jezika.

Radove kovertirane postom poslati na adresu Saveza bh. udruženja najkasnije do 20. maja 2021. godine, kako bi na vrijeme bili pročitani i pripremljeni za proglašenje rezultata ove aktivnosti povodom Konferencije o maternjem jeziku, planirane za nedjelju, 30. maj 2021.

Jezička ispravnost nije prioritet, vec dječija angažovanost, želja da se izrazi na maternjem jeziku i usađivanje osjećaja pripadnosti. Jezičku ispravnost postižemo godinama rada i vježbe. Zanimljiva su dječija razmišljanja, razumijevanje, pa i mašta.

Sve ovo vrijedi za svu djecu iz Bosne i Hercegovine koja uče svoj jezik (bosanski/hrvatski/srpski).

Jedno dijete može, ako želi, napisati i više radova. Ovoga puta se postavlja jedan zahtjev: radovi moraju biti napisani rukopisom, to jest ne prihvataju se radovi pisani na datoru.

Dobro ste došli! Nadamo se vašem odzivu i sa zadovoljstvom ćemo čitati vaše radove.

Ne zaboravimo da ”čovjek vrijedi onoliko ljudi koliko jezika poznaje”, a vi djeco, jedan/najvažniji jezik dobivate besplatno. Nemojte ni vi ni vaši roditelji dozvoliti da nemate vrijednost toga čovjeka!

Sretno vam svima!

Odbor za rad s maternjim jezikom