Održana skupština bh. udruženja Ljiljan Växjö

0
154

Bh. udruženje „Ljiljan“ Växjö nakon neaktivnosti zbog pandemije korone, održalo je 10. aprila Izbornu skupštinu na kojoj je 35 delegata usvojilo dokumenta i Plan aktivnosti u 2022. godini.

Piše: Fikret TUFEK

Za bh. udruženje „Ljilan“ Växjö znaju gotovo svi bh. građani u Švedskoj i šire, jer je jedno od prvih osnovanih bh. udruženja u Švedskoj, koje se iskazalo brojnim aktivnostima u radu sekcija, posebno hora i folklora, kao i kroz njegovanje bh. tradicija u kulturi, jeziku i šire. „Ljiljan“ je među prvima i rijetkima bh. udruženjima koje je objavilo i monografiju o svom osnivanju, aktivnostima, članstvu, sekcijama i ukupnom radu kao jedno od uspješnijih bh. udruženja u Švedskoj.

Uspješna izborna skupština

Skupština je održana 10. aprila 2022. godine u 14,00 sati i uz prisustvovalo 35 člana udruženja.

Izbornu godišnju skupštinu i radne materijale su pripremili: Fikret Kadić, jedan od bivših predsjednika Saveza bh. udruženja u Švedskoj, te Sadik Beglerović-Burek, Behija Džanić, Bakir Dizdar i drugi.

Fikret Kadić (73), predsjedavajući skupštine

– Na skupštini smo razmatrali uobičajeni dnevni red s time da su dominirale teme uz najvažnija godišnja dokumenta za prošlu 2021. godinu: izvjestaja oradu udruženja, finansijski i izvjestaj o radu nadzorne komisije, te usvojeni pln rada i finansijski plan za 2022. godinu. Zaključak je da  udruženje ni njegove sekcije nisu ispunili planove rada zbog pandemije korona virusa, rad ćemo sada oživiti.

Konstatovano je da bi udruženje opstalo moramo hitno preći na aktivnosti koje smo imali prije zamiranja rada, sekcije moraju realizovati svoje planove, sadržajno obogatiti rad. Osnovaćemo dvije nove sekcije: šahovsku i ribarsku, kako bi se poboljšale i finansije. Preispitaćemo rad naše  kafeterije i usvojiti novi cjenovnik, sve kako bi uspješno djelovali.

„Biti ili ne biti“

Zbog negativnog poslovanja za 2021. godinu, kada smo pokrili troškove iz rezervnih vlastitih sredstava, koja su se polako topila, moramo veoma ozbiljno pratiti rad i ostvarivanje finansija na mjesečnom nivou, te iznalaženje novih prihoda, kako bi se obezbijedilo poslovanje bez gubitka.

Kada je u pitanju finansijski plan, troškovi su predviđeni u visini od 145.000 kruna, prihodi od svega 72.000 kruna, tako da je važno iznalaženje novih sredstava putem donacija od naših privrednika kroz reklame u prostorijama udruzenja, kazao je Fikret Kadić.

Novo rukovodstvo „Ljiljana“

Na skupštini su izabrani su novi predsjednik skupštine Hajrudin Kvrgić, te novi članovi Upravnog odbora i Nadzorne komisije.

Poslije skupštine održana je konstituirajuca sjednica Upravnog odbora na kojoj je za novog predsjednika izabran Muamer Džamalija, a za sekretara Zijo-Edin Husić.

Muamer Džamalija (32), predsjednik Upravnog odbora

– „Ljilan“ Växjö je bilo jedno od aktivnijih i brojnijih bh. udruženja u Savezu bh. udruženja u Švedskoj. „Ljilan“ je imao brojne aktivne sekcije i učestvovao redovno na regionalnim smotrama kulture i školstva regija Skåne i Kronoberg, kao i na gotovo svim saveznim smotrama kulture, na kojima je ostvarivao i veoma značajne rezultate, posebno Mješoviti hor, koji se pročuo radom.

Šta je u planu?

– Na skupštini smo usvojili plan rada, koji je postavljen ambiciozno, te listu prioriteta koji su predloženi i koje je skupština podržala, to će biti okvir djelovanja Upravnog odbora: povećanje broja članstva, oživljavanje rada sekcija i vraćanje povjerenja u udruženje, koje ponovo treba biti mjesto okupljanja brojnih bh. građana koji žive u Växjö-u i regiji Kronoberg i šire, te ponovno povezivanje sa bh. organizacijom i bh. udruženjima. Napravli smo odmah nakon skupštine Zapisnik o održanoj skupštini (Årsmötte protokol) i ostala dokumenta sa potpisima izabranih osoba i predali u komunu Växjö, kako bi se kandidovali za finansijsku pomoć u 2022. godini, kazao je Muamer Džamalija.