Održana skupština bh. udruženja “Bosanska krajina“Malmö”

0
278

Jedno od najvećih i najboljih bh. udruženja u Švedskoj, danas sa 701 članom, nastavlja sa uspješnim radom. Nova predsjednica udruženja je Nisveta Cerić.

Piše: Fikret TUFEK

U Malmöu je 5. marta 2022. održana redovna, izborna godišnja skupština bh. udruženja „Bosanska krajina“, uz prisustvo oko 50 članova-delegata. Na skupštini su usvojena redovna godišnja dokumenta, pažnju su imali izvještaj o radu za 2021. i plan rada za 2022. Radno predsjedništvo skupštine bili su: Miralem Arslansgić, Mustafa Suljić, Samira Vehabović i Said Hadžikadunić.

Govoreći o Izvještaju o radu dosadašnji predsjednik Ekrem Terzić je kazao:

– U prvom polugodištu 2021. godine prilagođavali smo se posrednom djelovanju preko linka i drugih društvenih mreža zbog pandemije korona virusa, poštujući društvene mjere i preporuke, dok smo se u drugom polugodištu vratili gotovo normalnim, neposrednim i redovnim aktivnostima našeg udruženja. Najviše smo bili usmjereni na poboljšanje uslova rada djece i omladine, kao i razvoj demokratije, s tim da je u to bio uključen i značajan broj roditelja i odraslih, tako da smo zadovoljni provođenjem gotovo svih zacrtanih ciljeva iz našeg plana rada, posebno učešćem u učenju maternjeg i švedskog jezika, sudjelovanjem u različitim kulturnim i sportskim aktivnostima, na raznim kursevima i predavanjima, kao i večerima na kojima smo njegovali bh. kulturu i tradicije. To je značajno jer smo time potvrđivali vlastiti identitet, koji je preduslov za uspješnu integraciju u švedsko društvo, što je važno za djecu i omladinu, koja se druženjem u našem udruženju, posebno kroz kulturne i sportske aktivnosti, što ih najviše i privlači, osjećaju sigurnije i zadovoljnije, kazao je Terzić.

Istaknuta je važnost suradnje sa švedskim organizacijama i udruženjima koja rade sa djecom i omladinom, te sa Upravom za slobodne aktivnosti (Fritidsförvaltningen) Malmö, koja značajno pomaže i ekonomski aktivnosti svih udruženja pa i „Bosanske krajine“. Značajna je i suradnja sa udruženjima na nivou Skåne regije, kao i sa Savezom bh. udruženja u Švedskoj.

Intenzivne aktivnosti u planu

„Bosanska krajina“ će u i ovoj 2022. godini nastaviti sa uobičajenim direktnim aktivnostima jer je prošlo vrijeme pandemije; najviše će se pažnje posvećivati bosanskom i švedskom jeziku, nastaviće se i sa učešćem u različitim kulturnim i sportskim aktivnostima, učešćem na kursevima i predavanjima i njegovanjem tradicija BiH kroz nastupe na manifestacijama kao što su regionalna (30. april Eslöv) i savezna smotra kulture i školstva, te obilježavanje najznačajnijih datuma iz bh. historije.

U planu je i izrada monografije „Bosanska krajina Malmö”, na kojoj se intenzivno radi 2022. godine.

Ovo je bila i izborna skupština, u novi Izvrsni odbor su izabrani: Nisveta Cerić predsjednica, Ekrem Terzić potpredsjednik, Mustafa Suljić sekretar, članovi: Muamer Čirkić, Asim Cerić, Osman Bračković, Agan Smailagić, Jasmina Hadžisejdić i Jasmin Bajrić, rezerva Emira Suljić i Eldar Pašić.