Održana 31. godišnja skupština Bh. saveza u Švedskoj

0
318

Usvojena godišnja dokumenta: 40 udruženja sa 7.600 članova. Pandemija koronavirusa otežavala rad. Na jesen puni zamah u svim segmentima rada Saveza, jednog od najbolje organiziranih u dijaspori.

Piše: Fikret TUFEK

U Švedskoj je, 4. juna 2022. godine, digitalno putem video linka Microsoft Teamslinkom, odžana 31. godišnja skupština Saveza bh. udruženja u Švedskoj, kojoj je iz 12 bh. udruženja prisustvovalo 35 delegata, te je skupština mogla meritorno biti održana, usvajati i donositi izvještaje i značajne odluke.

Prema riječima sekretara Saveza Nedžada Mulazimovića „optimalni mogući broj, na osnovu prijavljenih članova Saveza u 2021. godini, mogao JE biti 87 delegata, od čega je statutom dovoljna trećina  od 29 delegata, a prisustvovalo je 35, što znači da je godišnja skupština radila legitimno“.

Razmatrani godišnji dokumenti

Na 31. godišnjoj skupštini Saveza bh. udruženja u Švedskoj, na početku su utvrđena proceduralna pitanja: izbor članova Verifikacione komisije, izvještaj o prisutnosti delegata i utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje pravilnosti procedure sazivanja skupštine, izbor radnog predsjedništva, dva ovjerivača zapisnika i utvrđivanje dnevnog reda.

Skupština je razmatrala i usvojila: Izvještaja o radu i Finansijski izvještaj za 2021. godinu, Izvještaj autorizovanog revizora i Nadzornog odbora, te izvršila „oslobađanje od odgovornosti“ Glavnog odbora za rad u 2021. Nakon toga Skupština je razmatrala i usvojila Plana rada za 2022-2023. godinu, utvrdila godišnju članarinu od 5 kruna po članui u 2022. godini, te usvojila Budžeta za 2022. godinu. Nakon toga skupština je na izbornom dijelu izvršila izbor i popuna sastava Glavnog odbora, Nadzornog odbora, Autorizovanog revizora, Kandidacione komisije i blagajnika Saveza.

Ponovo je za predsjednika na još jednu godinu, izabran Kenan Jašarspahić, dosadašnji predsjednik.

40 udruženja sa 7.600 članova

„U 2021. godini Savez je imao 40 udruženja sa 7.600 članova. Savez se finansira putem državne pomoći od MCUF-a, a djelimično i putem projekata u okviru NBV-a čiji je Savez punopravni član. Savez je član i jedan od osnivača Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSDBiH). Savez sarađuje sa institucijama i organizacijama u Švedskoj i Bosni i Hercegovini: Bosanskohercegovačkim ambasadama u Stockholmu, Kopenhagenu i Oslu. Savez sarađuje sa bh. organizacijama sa Bosanskohercegovačko-švedskim savezom žena (BHSKF) i MDD Merhamet. Takođe je kroz aktivnosti vezane za maternji jezik ostvarena saradnja sa Institutom za jezik u Sarajevu, Muzičkom akademijom u Sarajevu kroz rad i djelovanje Foloklornog ansambla Saveza (BHRF), Ministarstvom za civilna pitanja, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvom za vanjske poslove BiH.“

„U 2021. godini prekinuta je tendencija pada broja članova dijelom zbog povratka stvarnog broja članova pojedinih udruženja zbog situacije nastale zbog problematike vezane za način predstavljanja u SSDBiH. U 2021. zbog potpunog prestanka rada i aktivnosti u prvih 9 mjeseci u većini bh. udruženja i rad Odbora za članstvo je u pojedinim trenutcima potpunu obustavljen ili sveden na najniži nivo, da bi se uslovi za ponovne aktivnosti stekle krajem mjeseca septembra 2021. godine. Povremeno su uspostavljani kontakti sa pojedinim udruženjima koliko je u tom trenutku bilo moguće…“

U nastavku Izvještaja opisan je pregled aktivnosti Saveza bh. udruženja u Švedskoj u 2021. godini kroz uvodna razmatranja, sastav organa, stanje članstva, saradnju sa Ambasadom BiH u Stockholmu i Svjetskim savezom dijaspore BiH (SSD BiH) i kroz rad i djelovanje odbora za kulturu i informisanje. Konstatovanio je da su, unatoč objektivnim teškoćama, ostvareni planirani programski zadaci.

Ambiciozni planovi u 2022 – 2023. godini

Nakon što je obuzdana pandemija koronavirusa Savez bh. udruženja u Švedskoj je usvojio Akcioni plan djelovanja u 2022 – 2023. godini kroz unapređenje rada i aktivnosti u školstvu, kulturnim tradicijama, informisanju, sportu i rekreaciji, radu na integraciji, aktivnostima u ravnopravnosti i borbi protiv rasizma i diskriminacije, te kroz saradnju sa Svjestkim savezom dijaspore BiH (SSD BiH), Ambasadom BiH, sa švedskim institucijama i organizacijama, sa Trezvenjačkim savezom NBV i kroz puno vođenje računa o finansijama i troškovima.

Savez je u 2021. godini imao ukupan prihod od 1 134 151 krunu, dok je novi plan prihoda u 2022. godini: 1 453  767 kruna, u čemu su značajna i vlastita sredstva kroz aktivnosti djece i omladine.

Sadeta Murić, predsjedavajuća rada Skupštine

– Skupština je održana putem linka, iako restrikcije za fizička okupljana to više ne nalažu. Procijenjeno je da je ovaj način praktičniji i racionalniji, to se pokazalo dobro, jer udruženja i članstvo imaju pristup tehnici, ušteđeno je i na vremenu i na materijalnim izdacima Saveza.

Odziv udruženja je bio zadovoljavajući, skupština je počela na vrijeme i trajala sat vremena. Primjedbi na predložene dokumente nije bilo, kao ni diskusija. Ako bi neko zaključio da je bio nedostatak interesa za analizu dokumenata, ne bih se složila. Prije bih rekla da su predloženi dokumenti sadržavali sve do sada urađeno i sve što treba da se radi, a s obzirom na uslove za rad zadnjih godina, učinjeno je puno i dobro. Cijenim da je rad bio vrlo uspješan i Glavnom odboru i radnim grupama Saveza želim uspješan rad u narednom periodu.

Kenan Jašarspahić, ponovo izabrani predsjednik Saveza

– Iskoristio bih priliku da se zahvalim delegatima koji su prisustvovali 31. godišnjoj skupštini kao i predstavnicima bh. udruženja na ukazanom povjerenju. Naime, smatram da sam u ovim globalno veoma čudnim vremenima, preuzeo veliku obavezu, te se nadam ćemo uz pomoć naših vrijednih odbora i udruženja uspjeti ostvariti postavljene ciljeve i na najbolji način prezentirati naše aktivnosti.

Smatram da je veoma važno istaći da se u ovoj 2022. godini održavaju opšti izbori u BiH, te bih iskoristio priliku da pozovem sva naša udruženja da animiraju sve svoje članstvo da ozbiljno pristupe procesu registracije, te da i ispune i ostvare građansko pravo da glasaju. Dakle, molim vas glasajte!

Poteškoće i problemi, sugestije…

Iako su izbori od velike važnosti, zamolio bih sve političke aktere sa bh. scene, da se prema nama u Švedskoj, kao bh. zajednici u inostranstvu/dijaspori, konačno obrate kao prema osobama koje su u duši veliki Bosanci i Hercegovci, koje zaista mnogo vole svoju domovinu; da odnos prema nama bude kako zaslužujemo, a ne kao sto je bila praksa, samo kada smo trebali biti kao „alat“ njihovih ciljeva!

Žalosno je da smo u ovoj 2022. godini pretrpjeli neviđen pritisak, kao i smetnje u radu, samo iz razloga njihovih interesa. Ako su zaista toliki borci za BiH i sve ono bosansko, onda bih iskoristio priliku da im kažemo, da.ćemo biti živi i aktivni i 2023. godine, tako da su i tada dobro došli!

Među najorganizovanijim u dijaspori

– Mi smo u Švedskoj jedna od najorganizovanijih bh. zajednica u inostranstvu sa jasno definisanim ciljevima.i oblastima rada. Naši članovi su u prethodnih 30 godina dali veliki doprinos integraciji našeg stanovništva i u velikoj mjeri izbjegli asimilaciju, te u narednom periodu očekujemo od svih aktera iz BiH  da pomognu kako bi i naša 4. generacija bh. građana i omladine nastavila istim putem.

Naše članstvo, kao i sve Bosance i Hercegovce pozivam da ne podliježu jeftinim trikovima neafirmisanih i neostvarenih političkih pijuna sa bh. scene, te da se svojim angažmanom i svojim srcem odazovu i stvarno pomognu, jer to i kapacitetima mogu, našoj domovini Bosni i Hercegovini!