Od 1. aprila 2022. Švedska ukinula zabranu ulaska

0
223

U Švedsku sada mogu ući i građani izvan EU i EES-zemalja bez potvrde o vakcinaciji i negativnog covid testa, obavijestila je švedska vlada.

Piše: Fikret TUFEK

Od 1. aprila 2022. godine Švedska vlada ukinula je zabranu ulaska za sve građane iz zemlje izvan EU (27 zemalja) i EES -Europska ekonomska suradnja (EU-zemlje plus Efta zemlje Norveška, Island i Lihtenštajn sa izuteztkom Švajcarske).

Bez potvrda o vakcinaciji i covid testa

To znači da građani iz tzv. „trećih zemalja“, među kojima je i Bosna i Hercegovina, ne trebaju više imati ni potvrda o vakcinaciji, niti negativan covid test!

Švedska je znatno ranije donijela takvu odluku, o slabodnom ulasku u Švedsku, još u februaru 2022. godine, kada je zvanično ukinula zabrana ulaska za građane iz EU i EES-zemalja. Ovu mjeru ukidanja zabrane ulaska u Švedsku donijela je Švedska vlada na posebnoj sjednici još 9. februara 2022. godine.

Tada je kazano: „Činimo sve da omogućimo slobodu kretanja svim osobama u EU, EES i zemljama izvan ovih unija, dakle ukidamo mjere zaštite protiv covid-19, time ukidamo i sve restrkcije za građane iz zemalja Norden-a, EU, EES-zemlje, obzirom da je Švedska zdravstvena uprava (Folkhälsomyndigheten) procijenila da zabrana ulaska više nema nikakvu funkciju.“

Zabrana ulaska u Švedsku, uvedena je još u martu 2020. godine, kao zaštitna mjera od širenja  pandemije korona virusa.

Veliko olakšanje građanima

Ukidanje mjera zabrane ulaska u Švedsku predstavlja veliko olakšanje za mnoge građane i putnike koji dolaze u Švedsku, posebno za one koji žive i rade u graničnim nordijskim zemljama, ali i za druge građane koji su poslovno,  rodbinski i na drugi način vezani za Švedsku.

Ukidanje mjera zabrane ulaska u Švedsku sadrže i veliko olakšanje i rasterećenje Policijske uprave Švedske, koja ne mora izdvajati osoblje da kontrolira covid potvrde na granici.

Ove pogodnosti su prvo, još u februaru 2022. godine, uvedene za građane iz EU/EES-zemalja, a od 1. aprila 2022. godine slobodan je ulaz u Švedsku i za sve ostale građane izvan EU/EES-zemalja, znači i za građane iz tzv. „trećih zemalja“, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Ove mjere su u suglasnosti sa preporukama EU u pogledau ulaska u Švedsku iz tzv. „trećih zemalja“.

Za šire informacije posjetite stranice Policijske uprave (Polismyndighetens webbplats), ili linkove kojima Švedska država, preko svojih nadleštava: Pravni odjel i Vanjskopolitički odjel, reguliraju ovu oblast: JustitiedepartementetUtrikesdepartementet