“Niko neće biti gladan, ima dovoljno zaliha pšenice”

0
454

Vlada Kantona Sarajevo je donijela dvije ključne odluke koje se tiču privrede u KS. Kako je istakao ministar privrede Kantona Sarajevo Draško Jeličić prva Odluka podrazumijeva formiranje stavke u Budžetu KS, a odnosi se na saniranje posljedica pandemije koronavirusa na privredu KS u iznosu od pet miliona KM, dok je drugom odlukom formirano Koordinaciono tijelo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede, poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogađenih krizom izazvanom pandemijom korona virusa.

“Radi boljih kontakata sa privrednicima Ministarstvo se uvezalo sa Privrednom komorom KS koja je ponudila jedan pojednostavljeni upitnik kako bi poslodavcima bilo olakšano dostavljanje podataka i koji će biti grupisani po sektorima i dostavljeni Koorinacionom odboru na razmatranje”, naglasio je ministar Jeličić.

Po njegovim riječima, Ministarstvo je obavilo kontakte sa snabdjevačima hranom koji su istakli da rade u otežanim uvjetima, prijevoz uposlenika je usporen, kao i transport, ali da u oni u svojim skladištima imaju dovoljno robe za kontinuirano snabdijevanje grada. Naglašavaju da i dalje dobro komuniciraju sa dugogodišnjim dobavljačima, koji su garant dobrog snabdijevanja našeg tržišta hranom.

Najavio je da će kvasac biti dostavljen u ponedjeljak u maloprodaju, Na lageru ima dovoljno sjemenskog materijala za povrće, a i u maloprodaji i u veleprodaji ima dovoljno sadnog materijala.

Kada je u pitanju izvođenje građevinskih radova, tu rade svi koji posao mogu obavljati u propisanim uslovima, zbog čega i nisu prekinuti određeni građevinski radovi, kao i radovi u šumarstvu.

Direktor “Klasa” Boris Brković poručio je da nema bojazni od gladi, te da zaliha pšenice ima dovoljno.Ovo preduzeće svaki dan proizvodi oko 400.000 kilograma brašna i plasira ga trgovinama u KS-u i širom BiH.

Naglasio je da je potražnja za brašnom izuzetno povećana, te da je to jedini razlog zašto ga nema na policama trgovinskih objekata. Mišljenja je da, zbog toga, u ovim momentima trebamo pokazati građansku solidarnost i ne pretjerivati pri kupovini ove namirnice.

Istakao je također da je hljeb koji proizvodi „Klas“ siguran za upotrebu, jer je propisno upakovan i higijenski ispravan, termički obrađen proizvod sa rokom trajanja 30 dana. Dustupan je u prodaji u dovoljnim količinama.

Naglasio je da nema bojazni da će iko biti gladan, odnosno biti bez živežnih namirnica.

Predsjednik Privrede komore KS Muamer Mahmutović pozvao je sve privrednike u KS-u da popune upitnik, koji je dostupan na web stranici Privredne komore KS, sa podacima o problemima sa kojima se suočavaju.

„Sve što privrednici ne mogu iznijeti u tom upitniku, a smatraju da je relevantno, mogu uraditi na drugi način. Unutar Privredne komore postoje Savjeti za privredu koji pokrivaju sve privredne oblasti. Na toj istoj web stranici, pored linka za upitnik dostupni su i savjeti kao i email adrese osoba zaduzenih za pojedine savjete po granama privrede. Molim privrednike da sve upite, probleme, kao i prijedloge rješenja dostve na te email adrese kako bi bili upućeni prema Koordinacionom tijelu“, naglasio je Mahmutović.

N1