Nelson: Sarajlije su se danima gušile zbog lošeg zraka, a bh. građani svakog dana od korupcije

0
375

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson pozvao je danas bh. građane da traže odgovornost za novac koji se potroši u BiH, potcrtavajući važnost angažmana svih ključnih aktera u borbi protiv korupcije, a u kontekstu iskustava o tome šta Vlada SAD-a čini na tom planu.

“Građani Sarajeva već se nekoliko dana guše zbog lošeg kvaliteta zraka, a svakoga dana građani širom BiH guše se zbog korupcije – kazao je ambasador Nelson uoči otvaranja Godišnje konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije – 9. decembra, koja se održava u Sarajevu.

Podsjetio je kako borba protiv korupcije obuhvata široki spektar aktivnosti, te da se, između ostalog, ogleda i u podršci tužiteljima koji rade na slučajevima ozbiljne korupcije i koji se angažiraju na ključnim reformama, uključujući i reformu kojom bi se zaštitili zviždači (prijavitelji korupcije), te digitalizaciju procesa javnih nabavki.

“Napori i nastojanja međunarodne zajednice nikada neće biti dovoljni i kao što je izneseno u Priebevom (Reinhard Priebe, viši nezavisni pravni ekspert EU) ono tijelo kojem je potrebna reforma jeste Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTVBiH), jer se ponaša neodgovorno i služi političkim interesima”, poručio je američki ambasador.

Nelson je, istovremeno, pozvao parlament BiH i novo Vijeće ministara BiH da rade na reformi VSTV-a BiH kako bi se vratio integritet i kredibilitet pravosuđu BiH.

Značaj angažmana nadležnih institucija i svih ključnih aktera u borbi protiv korupcije istaknuo je i ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field, podsjetivši kako više od 80 posto stanovništva BiH smatra da su ključni sektori zdravstvo, obrazovanje, policija i pravosuđe podložni korupciji, što je ocijenio apsolutno neprihvatljivim.

Kazao je i kako je usvojen niz strategija koje bi trebalo da promijene stanje, ali i da je izostala njihova odgovarajuća implementacija.

Naglasio je u tom pogledu kako prvi koraci u borbi protiv korupcije podrazumijevaju potpuno poštivanje zakona, prava drugih i očuvanje ličnog integriteta, poručivši kako niko nije iznad zakona.

Na razmjere i štetnost korupcije za ukupan demokratski razvoj upozorio je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno, dovodeći to u kontekst (ne)funkcioniranja vladavine prava u BiH, odnosno javne debate (‘Pravo na pravdu’) koja je nedavno vođena u Sarajevu.

Apsolutnim prioritetom u tom pogledu smatra nadoknadu svega onog što je dosada propušteno, označavajući to izgubljenim vremenom, te potcrtava kako sve opstrukcije koje stoje na putu borbe protiv korupcije moraju biti zaustavljene.

Potrebno je, kako je kazao, mnogo više napora, hrabrosti i odlučnosti, ali i unapređenje etičkih standarda u radu, uključujući i jačanje institucija, odnosno institucionalizaciju ad-hoc tijela za borbu protiv korupcije, te njihovo kadrovsko osposobljavanje.

U vezi s tim, podsjetio je na značaj strategije za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine, koja je sačinjena u formi nacrta i koja tek treba biti upućena u zakonodavnu proceduru.

“Efikasno funkcioniranje i koordiniranje tijela za borbu protiv korupcije predstavlja jedan od apsolutnih prioriteta – kazao je Sinno, dovodeći to u vezu s nalazom i mišljenjem Evropske komisije, a povodom aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Održavanje Godišnje konferencije, organizirane povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije pozdravila je i šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec, ocijenivši kako skup u glavnom gradu BiH predstavlja dobru priliku za podsjećanje na prioritete u borbi protiv te pošasti.

– Korupcija je već niz godina jedan od ozbiljnih problema u BiH koji, nažalost slabi samu ekonomiju, demokratiju i vladavinu prava – kazala je Kavalec, navodeći kako su enormni iznosi novca ‘nestali’ zbog korupcije.

Naglasila je spremnost OSCE-ove misije da i nadalje pruža potporu mjerama i aktivnostima u borbi protiv korupcije u BiH, a radi postizanja višeg stepena transparentnosti na svim nivoima, uključujući i izradu odgovarajućeg zakonskog okvira na tom planu.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić izjavio je kako je borba protiv korupcije jedan od ključnih izazova vladavine prava u većini država iz procesa proširenja EU.

Kazao je kako je BiH, generalno, uspostavila institucionalni, pravni i strateški okvir za borbu protiv korupcije, ali i da postoje manjkavosti koje se ogledaju u rascjepkanosti aktivnosti na više nivoa vlasti te nedovoljne usklađenosti entitetskih zakona, što nameće imperativ kontinuiranih i sinhroniziranih aktivnosti u borbi protiv korupcije.

Odgovarajući na novinarske upite, Šabotić je zaključio kako prethodna strategija (2015-2019.) nije polučila očekivane rezultate, o čemu svjedoče izvještaji Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

Apostrofirao je, međutim, kako borba protiv korupcije u BiH nema alternativu, uz uvjerenje da će nova strategija ponuditi puno više u pogledu suzbijanja ove pojave.

Godišnju konferenciju posvećenu ključnim prioritetima na planu borbe protiv korupcije organizirala je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, uz tehničku podršku ‘IPAK’ projekta EU i finansijsku pomoć Delegacije EU.

Između ostalog, na konferenciji će biti prezentiran Nacrt strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024., te ukazano na potrebu profesionalizacije tijela za sprečavanje korupcije, a da bi se omogućila efikasna borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.

Također, na konferenciji će biti uručena priznanja za učenike osnovnih i srednjih škola u povodu javnog poziva o temi “Pokloni pričaju“.

Osim toga, bit će najavljeno raspisivanje javnog poziva za odabir najboljih antikorupcijskih ideja studenata iz BiH.

Konferencija je u Sarajevu okupila predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnike EU i diplomatskog kora u BiH, međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u BiH, predstavnike zemalja regije i organizacija civilnog društva.

klix.ba