Maternji jezik i dvojezičnost ključ boljeg razumijevanja

0
203

Peti susret na temu „Rastemo zajedno“ realiziran je uspješno u „Bosanskoj krajini“ Malmö, sa bh. omladinom iz cijele Švedske i u režiji šest bh. organizacija, NBV-a i Instituta za jezik Sarajevo.

Piše: Fikret TUFEK

U bh. udruženju ”Bosanska krajina” Malmö, 14. maja 2022. godine, okupilo se preko stotinu aktivista, najviše mldih i njihovih roditelja, uz preko 60 članova iz bh. udruženja koji igraju u „Zajedničkom folklornom ansamblu Švedske“, koji su uvježbavali folklor u BKF ”Sarajevo”, a popodne bili učesnici seminara u ”Bosanskoj krajini” o temi „Maternji jezik i dvojezičnost“.

NBV, Institut za jezik i šest bh. saveza

Sve je bilo u organizaciji Trezvenjačkiog obrazovnog saveza (NBV), uz stručnu pomoć Institut za jezik Sarajevo, u aranžmanu šest bosanskohercegovačkih saveza u Švedskoj: Savez bh. udruženja (BHRF), Islamska zajednica Bošnjaka (BIS), Bosanskohercegovački savez žena (BHKRF), Bosanskohercegovačko-švedski savez žena (BHSKF), Bosanskohercegovački muslimanski omladinski savez (BEMUF) i APU Mreža.

Južna Šedska, regije Skåne i Blekinge

Seminar u „Bosanskoj krajini“ Malmö, bio je sa mladima i njihovim roditeljima, u organizaciji bosanskohercegovačkih udruženja koja sarađuju sa Trezvenjačkim obrazovnim savezom: NBV-om Jug (Syd): Skåne i Blekinge regije (län), na inicijativu radne grupe „Maternji jezik i dvojezičnost“ – cijeli program je bio uz bosansku hranu, specijalitete, kolače sokove.

Većina rođena u Švedskoj

Raritet je da je najveći broj, preko 80 procenata, na seminaru na pitanje: „Gdje ste rođeni?“ – digao ruku da su rođeni u Švedskoj! To je činjenica koja se ne smije zanemarivati, imamo novu generaciju djece i mladih koja je rođena i raste u inozemstvu, gdje inače živi preko 2 miliona bh. građana..! Činjenica je kada djeca i maldi dođu u BiH da mnogi ne znaju pričati maternji jezik s rodbinom i vršnjacima. Kasno je onda postavljati pitanje da li se integrišemo ili asimiliramo u inozemstvu!?

Mladi najznačajniji u učenju maternjeg jezika

Seminar je počeo uvodim temama: „Razmišljanja mladih o maternjem jeziku“ i „Mladi roditelji i maternji jezik“, te seminar će završiti zaključnim razmatranjima.

Na seminaru su predavači bili afirmisani poznavaoci oblasti maternjeg jezika u dijaspori: Catharina Sandberg, Muhidin Čolić (Institut za jezik Sarajevo), Sadeta Murić i Azra Jelačić.

Azra Jelačić, organizator seminara

– Drago mi je da su mladi danas naša publika, najviše je onih koji su rođeni u Švedskoj, to nameće drukčije obaveze i sadržaje rada, koji njima trebaju biti prilagođeni, jer oni su u prvom planu! Danas ćemo se družiti i pričati, a finije teme nema od našeg maternjeg jezika. Inspirativni susreti „Rastemo zajedno“ imaju za cilj informisati i inspirisati vođe sekcija i uključiti nove članove; počeli smo 2016. u Stockholmu, ovo je danas Peti susret, bosanski jezil je u rvom planu. Nakon Pandemije koronavirusa nastavljamo sa inicijativom „Maternji jezik i dvojezičnost ključ boljeg razumjevanja“. U aktivnost su uključene bh. organizacije člnaice NBV-a. U saradnji sa NBV-om organizujemo susrete na kojima želimo informisati o važnosti izučavanja maternjeg jezika, uključiti omladinu i mlade roditelje, te inspirisati članstvo inače za učenje maternjeg jezika, ali i pridobiti djecu, mlade i roditelje da se služe maternjim jezikom svakodnevno kod kuće i u inozemstvu.

Catharina Sandberg

– NBV počiva na zajedničkom djelovanju djece, mladih i roditelja i kroz obrazovanje gradi odnose sa svim doseljenicima, kada je to i na maternjem jeziku, onda doprinosimo više razvoju višekulturalnosti. Današnje druženje je predivan primjer kako to treba raditi, na zabavan način učiti maternji jezik, na taj način „Autokratizacija postaje vrlina“ (Democraci Report 2021). Prikazaću vam na primjeru stabla velikog drveta: gdje je razgovor u samom stablu, a važni su radoznalost, respekt, jednakost i znati „osluhnuti“ druge, da bi sami bolje djelovali. Razgovori su osnova obrazovanja naroda, time i demokratije; trebamo stvarati stalno mjesta gdje ćemo se okupljati, družiti, pričati, obrazovati… Najzornije o tome govori i ovaj elektronski plakat: dvojezičnost je ključ boljeg razumijevanja mladih!

Muhidin Čolić

U Švedskoj u desetak bh. saveza djeluju 142 bh. udruženja sa ca 25.000 članova na području 21 regije (u većini imaju bh. udruženja), sa 290 komuna, s tim da bh. udruženja postoje u 56 gradova. U okviru Saveza bh. udruženja u Švedskoj aktivno djeluje 46 bh. udruženja sa oko 8.000 članova. Najznačajniji dio doseljenika iz BiH došao je u Švedsku po osnovu rata 1992-95. godine, tako da možemo govoriti o tri perioda dolazaka u Švedsku: 1970-1991. ekonomski migranti, 1992-2018 ratna i poratna migracija, te 2019-2022. i nadalje, nove generacije. Vidjeli smo da je i na današnjem seminaru preko 80 procenata rođenih u Švedskoj, to nas obvezuje da se više radi s tom generacijom djece i mladih, da se stvore mreža djelovanja, razmišljamo i o mrezi bh. dijaspore na društvenim mrežama. Učenje maternjeg jezika je najznačajnije, Institut ta jezik je izdao: „Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskoh/srpskog jezika sa osoovama gramatike“ , a Ministarstvo civilnih poslova BiH i „Udžbenik dopunske nastave za djecu u inostranstvu: od I do IV razreda osnovne škole“ (2015), koje bi svaka bh. porodica trebala imati u svojoj kući, da djeca i roditelji uče maternji jezik, što je važno!

Sadeta Murić, nastavnica

– Projekat ”Maternji jezik i dvojezičnost kao ključ boljeg međusobnog razumijevanja” nastavlja sa realizacijom poslije zatišja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Iako se nisu mogle održavati fizičke konferencije, radilo se u tišini, organizovana je i videokonferencija planirana uz učešće djece, omladine i mlađih odraslih, od kojih je jedan broj mlađeg uzrasta osnovne škole, jedan broj starijih razreda osnovne, jedan broj učenika gimnazijalaca, te jedan broj bivših učenika – sada odraslih obrazovanih ljudi sa razlicitim zanimanjima. Ovo uključivanje u direktan rad djece i omladine, što smo započeli prije godinu dana u Gislavedu, predstavlja novinu u realizaciji pomenutog projekta. To smatramo veoma važnim, jer Projekat se u najvećoj mjeri tiče baš njih.

Amel Mulalić

– Bilo je preko 60 članova, djece i omladine, koji igraju u „Zajedničkom folklornom ansamblu Švedske“: KUD „Behar“ Göteborg, BKF „Sarajevo“ i „Bosanska krajina“ Malmö,  „BiH“ Gilaved, „Ljiljan“ Landskrona, te mladi iz bh. udruženja Stockholm, Jönköping…

Kenan Jašarspahić, predsjednik Saveveza

– Ovakva okupljanja i manifestacije trebamo da se mladi upoznaju i druže, time i uče maternji jezik, da lakše rodbinom mogu pričati u BiH, da ne zaborave svoje korijene i tradicije, da a folklor je najbolji primjer da se tradicije čuvaju i njeguju. Savez bh. udruženja u Šveskoj daje punu podršku projektu „Maternji jezik i dvojezičnost“, da prije svega djeca, mladi i roditelji uče svoj maternji jezik.

Seminar je bio 14. maja 2022. godine od 14:30 do 18:00 sati u bh. udruženju „Bosanska krajina“ Malmö, Ystadsvägen 44, Malmö. Informacije: Azra Jelačić, azrajelacic@hotmail.com, 070-445 13 35

Maternji jezik Lejla Delić (13) folklor BKF Sarajevo Malmo
Maternji jezik Fikret Tufek i Muhidin Čolić
Maternji jezik Elvida Murtezić (37) i Emil Musić (24) folkloraši Bosanske krajine
Maternji jezik i dvojezičnost ključ boljeg razumijevanja – elektronski prikaz (2)
Maternji jezik Shema kako smo naučili bosanski
Maternji jezik Mahir Spahić NBV Malmö