Lista za glasanje van BiH uklonjena po nalogu Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH

0
312

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, na čijem čelu je Petar Kovačević, naložila je Centralnoj izbornoj komisiji BiH da ukloni podatke birača upisanih u Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH.

Centralna izborna komisija BiH je saopćila da je danas zaprimila rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, kojim se Centralnoj izbornoj komisiji BiH zabranjuje da na svojoj web stranici www.izbori.ba objavlјuje lične podatke birača upisanih u Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH.

“Centralna izborna komisija BiH nije objavila lične podatke birača upisanih u Izvod iz CBS-a za glasanje van BiH, nego je objavila Izvod iz CBS-a za glasanje van BiH i to sa cilјem obezbijeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska”, saopćila je Centralna izborna komisija.

U skladu sa članom 3.1 stav (2) i (3) Izbornog zakona BiH, Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, a pravo uvida u CBS se ostvaruje u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

U Centralnoj izbornoj komisiji su napomenuli da je u periodu od 18. jula do 17. augusta 2020. godine, sa cilјem obezbijeđenja tačnosti Centralnog biračkog spiska, vršeno izlaganje privremenih biračkih spiskova za glasanje u Bosni i Hercegovini.

“Iste su općinske/gradske izborne komisije u skladu sa članom 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska izlagale na internet stranicama i oglasnim pločama općine/grada te na druge pogodne načine. I tada izloženi i objavlјeni privremeni birački spiskovi nisu sadržavali ništa manje podataka o biraču”, navode iz CIK-a BiH.

Primarni alat za postizanje tačnosti Centralnog biračkog spiska je, kako navode, omogućavanje javnosti da ostvari uvid u Centralni biračkog spiska i izvode iz CBS-a, što je propisano i članom 3.11 Izbornog zakona BiH: “Objavlјivanje podataka iz Centralnog biračkog spiska i stavlјanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.”

“Iako je predmetnim rješenjem Centralna izborna komisija BiH onemogućena u vršenju nadležnosti utvrđenih zakonom, a to je obezbjeđenje tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska, CIK BiH je dužna postupiti u skladu sa navedenim rješenjem i Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH je uklonjen sa službene web stranice CIK BiH”, stoji u saopćenju.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH su istakli da će cilјem zaštite svojih zakonom utvređenih nadležnosti, obezbijeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog intergriteta CBS-a, te sa cilјem sprečavanja svih zloupotreba u izbornom procesu, povodom ovog pitanja zatražiti sudsku zaštitu.

klix.ba