KONSTITUTIVNI SAMO NA PAPIRU: Svega 1,3% Bošnjaka i Hrvata je zaposleno u institucijama Republike Srpske

0
336

Pokazuje to izvještaj Ombudsmana za ljudska prava, koji se nalazi u materijalima za 12. redovnu skupštinu Republike Srpske. Izvještaj je objavljen krajem jula ove godine. 

Ova institucija sačinila je Specijalni izvještaj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima bosne i hercegovine, federacije bosne i hercegovine, republike srpske, brčko distrikta bosne i hercegovine i kantonima federacije bosne i hercegovine (prema budžetskim jedinicama), sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura.  

Ombudsmeni su,u periodu od 2013. godine do juna 2020. godine, postupali su po žalbama u kojima su žalitelji ukazivali na diskriminaciju na nacionalnoj osnovi u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicama), prilikom procedure zapošljavanja i ostvarivanja prava iz i po osnovu radnog odnosa.

Institucija Ombudsmana za ljudska prava je kontaktirala sve javne organe i institucije u Republici Srpskoj sa zahtjevom za dostavljanjem podataka o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih.

Od preko 50 institucija podatke nisu dostavili Vazduhoplovni servis, Republička uprava civilne zaštite, Republički devizni inspektorat, Ombudsmen za djecu te Glavna službe za reviziju javnog sektora. 

Republika Srpska

Tako, prema ovom izvještaju od ukupno popunjenih 4006 mjesta ( sistematizacijom je predviđeno ) 5247 mjesta, ukupno su zaposlena 53 Bošnjaka ( 7 ih je na rukovodećim pozicijama ) odnosno 1,3 %, zaposlena su 53 Hrvata, od kojih je 6 na rukovodećim mjestima.

Zanimljivo je da je Ostalih zaposleno 1,7% odnosno 69, dok je njih 10 na rukovodećim pozicijama. Pripadnika nacionalnih manjina je 16 ili 0,4%.

U institucijama Republike Srpske najviše je zaposleno Srba – njih 3815 odnosno 93,83%.


Kada govorimo o institucijama BiH, najviše je zaposleno Bošnjaka 44,28% , Srba 36,16% i Hrvata 18,45%. Pripadnika nacionalnih manjina i ostalih nema ni u tragovima pa je tako zaposleno 0,07% pripadnika nacionalnih manjina a Ostalih 1%. Informacije su dostavljene od 15 592 zaposlenih u institucijama BiH.

BiH


U Federaciji BiH je situacija sljedeća: Od 3806 popunjenih radnih mjesta po sistematizaciji, 70,3% odnosno 2675 je zaposleno Bošnjaka, od toga 141 na rukovodećim mjestima. Hrvata ima 24,28% odnosno 924, dok je Srba tek 97 odnosno 2, 55%.

Federacija BiH