Komšić: Na današnji dan, ove neslavne desetogodišnjice…

0
401

Na današnji dan, 22. decembra 2009. godine donesena je presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetu „Sejdić-Finci“ koja je bila prva u nizu od četiri presude (Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku), kojima je utvrđeno postojanje sistemske diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, kao i u nizu zakona koji ustav koriste kao pravni osnov, podsjetio je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

”Nažalost, nakon deset godina od donošenja presude Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina kroz svoje zakonodavne organe vlasti nije uspjela da implementira ovu presudu i druge vezane presude Europskog suda za ljudska prava. Ako pri tome uzmemo u obzir da je diskriminacija na etničkoj osnovi izvedenica rasne diskriminacije, kako je to utvrđeno u presudi Sejdić-Finci, onda se svi zajedno trebamo zapitati u kakvoj to zemlji živimo”, saopćeno je.

Komšić je ocijenio da se svi moramo zapitati da li je sadašnji politički sistem odgovarajući za sve građane ove zemlje

”Ako tome pridodamo, da je presudi Zornić utvrđeno nepostojanje stvarne političke demokracije, odnosno da ne postoji jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine, onda se također moramo zapitati da li je sadašnji politički sistem odgovarajući za sve građane ove zemlje. Podsjetio bih i na Mišljenje Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji od 29. maja 2019. godine, u kojem jasno stoji da etnička pripadnost i mjesto prebivališta kojima se uređuje status građana u izbornim procedurama i donošenju odluka, nije u skladu sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što veoma rječito govori da sadašnji izborni sistem nije usklađen sa europskim standardima. Zato se Bosni i Hercegovini nalaže u presudama Europskog suda za ljudska prava i Mišljenju Europske komisije da izmjeni svoj ustavno-pravni sistem na način da se obezbijedi i garantira jednakopravnost svih građana ove zemlje. To je jedini ispravan put ka euro-atlantskim integracijama, posebno prema kandidatskom statusu za Europsku uniju. Zato na današnji dan, ove neslavne desetogodišnjice formalno-pravnog utvrđivanja postojanja sistemske diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pozivam sve političke aktere da izmijenimo i uskladimo sve sporne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, kao i pratećih zakona, te na taj način pošaljemo nedvosmislenu poruku da ova zemlja zna i može zaštiti ljudska prava i temeljne slobode, onako kako to nalažu europski standardi”, poručio je on.

N1