Kenan Jašarspahić: Savez bh. udruženja u Švedskoj značajna spona sa BiH

1
1785

Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, sa preko osam hiljada članova, ima 46 udruženja, koja aktivno rade i djeluju u 39 gradova Švedske – jedan je od najboljih bh. saveza ukupne svjetske dijaspore.

Piše: Fikret TUFEK

U Švedskoj živi preko 100.000 građana iz Bosne i Hercegovine. Većina je došla tokom agresije na BiH, između 1992 – 1995. godine, ali i nakon agresije, najviše kroz takozvano spajanje porodica. Bosanci i Hercegovci su nakon Finaca (ako se oni uslovno mogu i smatrati doseljenicima!) najbolje integrisana doseljenička grupa u švedsko društvo, postotak zaposlenih je jako blizu stopi zaposlenosti Šveđana. Ako se može kazati na naš način, bh. građani su osvjetlali obraz u Švedskoj, gdje služe kao primjerna i uzorna doseljenička grupacija.

Aktivnosti Saveza bh. udruženja u Švedskoj u 2020. godini?

Novogodišnji razgovor sa predsjednikom Saveza bh. udruženja u Švedskoj, upravo je zamišljen kroz ocjenu aktivnosti u 2020.  godini i naznakama plana rada u 2021. godini. O tome nam govori predsjednik Kenan Jašarspahić.

– Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, kao najveća organizacija bh. građana u Švedskoj, susreo se značajno tokom 2020. godine, kao i cijeli svijet, sa određenim problemima u radu uzrokovanim globalnom pandemijom korona virusa. Međutim, uprkos brojnim nedaćama Bh. savez je uz pomoć svojih brojnih aktivista uspio sačuvati u velikoj mjeri kontinuitet u svom radu organizujući brojne kulturne i obrazovne aktivnosti u vrijeme kada nam je to situacija sa pandemijom dozvoljavala. Mnoge aktivnosti su organizovane online: tako smo uradili prilikom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, Dana bijelih traka u Prijedoru, kao i prilikom obilježavanja Dana državnosti BiH u Ambasadi BiH u Stockholmu. Želim istaknuti nesebičnu pomoć Ambasade BiH u Švedskoj, a naročito veliku pomoć i razumijevanje ambasadorice BiH u Kraljevini Švedskoj Elvire Dilberović.

Savez povezuje BiH i Švedsku

– Savez bh. udruženja u Švedskoj, sa preko osam hiljada članova, ima 46 udruženja, koja aktivno rade i djeluju u 39 gradova Švedske. Značajna je to društvena snaga i spona između Švedske i Bosne i Hercegovine. Želim kazati da smo ostvarili ono što smo zamislili tokom 2020. godine u datim uslovima pandemije. Koliki je značaj rada Saveza bh. udruženja u Švedskoj istakao je nedavno uz Dan državnosti i član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je linkom dao jako pozitivne ocjene o radu Saveza bh. udruženja u Švedskoj.

Koje su osnovne smjernice akrivnosti Saveza u 2021. godini?

Na osnovu statuta, a u skladu s razvojem i stanjem pandemije korona virusa, želimo u kontinuitetu nastaviti raditi na prilagođavanju načina organizovanja i angažovanja u udruženjima i organima Saveza bh. udruženja u Švedskoj. Novi način rada, moderan pristup organizovanju i komunikaciji, korespondenciji i informisanju, neophodni su ako želimo da se naša udruženja, a samim tim i Savez kao organizacija, razvijaju u pozitivnom smjeru. Neophodno je stvoriti preduslove za okupljanje i organizovanje bh. građana koji su duži dio života proveli u Švedskoj. Odbor za članstvo će se formirati od predstavnika iz svih regija, da se poveća članstvo. Važno je da lokalna udruženja i organi Saveza imaju prisniju saradnju i da se članovi informišu o radu Saveza, uz povratne informacije.

Na čemu ćete posebno raditi?

Radićemo na povećanju članstva, očuvanju kulture i tradicije BiH u Švedskoj, u čemu je važan rad na očuvanju maternjeg jezika; organizovaćemo seminare za vođe muzičkih sekcija i koreografa i vođe dramskih sekcija, te regionalne i saveznu smotru kulturnog stvaralaštva i školstva: govorni sadržaji u oktobru, a muzički u novembru; kao i na obilježavanju Dana nezavisnosti i dana državnosti BiH, te obilježavanju genocida u BiH s akcentom na Srebrenicu i Dan bijelih traka u Prijedoru.

Značajne aktivnosti imaćemo u oblasti školstva, informisanja, sporta i rekreacije, integracije i uključivanja u švedsko društvo, te na ravnopravnosti u borbi protiv rasizma i diskriminacije. Nastavićemo sa našom saradnjom sa savezima i organizacijama sa bh. predznakom u Švedskoj uz posebne aktivnosti na humanitarnom radu, kao i sa Svjetskim savezom dijaspore, pokrećući inicijative od našeg i šireg bh. interesa.

Saradnja s institucijama i organizacijama

Savez bh. udruženja će sarađivati sa Ambasadom BiH u Kraljevini Švedskoj u cilju pomoći oko ostvarivanja kontakta i informisanja. Ostvarićemo i značajniju saradnju sa švedskim institucijama i organizacijama kako bi ih približili interesima našeg članstva, posebno sa upravama za mlade i civilna pitanja, kao i sa Centrom za migracije, organizujući seminare i konferencije uz njihovu pomoć.

Saradnja sa Trezvenjačkom organizacijom Švedske (NBV) će se nastaviti kroz seminare i pokretanje kružoka i obrazovanje vođa aktivnosti u bh. udruženjima; te nastaviti zajednički projekt bh. organizacija i NBV-a „Maternji jezik i dvojezičnost ključ boljeg razumjevanja“.

Novogodišnja čestitka

-Koristim priliku i apelujem na naše članstvo da se maksimalno poštuju sve mjera, preporuke i savjeti od nadležnih službi donesenih u svrhu suzbijanja zaraze i širenja pandemije korona virusa.

Ispred Glavnog odbora Saveza bh. udruženja u Švedskoj želim da svim našim članovima, kao i svim ljudima ove naše divne planete, poželim sretne praznike i uspješnu 2021. godinu, u nadi da će nas u njoj zaobići ove nedaće koje smo imali u 2020. godini.

1 komentar

Comments are closed.