Kanton Sarajevo ukinuo podršku Muzeju ratnog djetinjstva

0
342

Iz Muzeja ratnog djetinjstva (MRD) danas je saopćeno da je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Alikadić ukinuo sredstva tom muzeju u godini pandemije, te tako ujedinio napore sa federalnom ministricom Zorom Dujmović i pokušao iskoristiti pandemiju da ugrozi postojanje Muzeja ratnog djetinjstva.

Ističu da Alikadić nije dodijelio Muzeju ratnog djetinjstva nikakva sredstva, iako je nacrtom budžeta Kantona Sarajevo koji je usvojila Skupština KS bilo predviđeno 50.000 KM.

Dodaju da ostaje nejasno šta je ministar Alikadić uradio sa 50.000 KM koje su nacrtom budžeta KS bile predviđene za MRD, te kome ih je i pod kakvih uslovima dodijelio.

Također, naglašavaju kako ostaju nejasni kriteriji po kojima su projekti za koje je novac dodijeljen relevantniji za kulturu u KS od Muzeja ratnog djetinjstva, “posebno projekti javnosti nepoznatih udruženja, projekti mnogih privatnih firmi koje do sada nisu djelovale u kulturi, te projekti realizirani van Kantona Sarajevo”.

Naglašavaju da je ministrica Zora Dujmović, čije je djelovanje Ured za reviziju FBiH već proglašavao nezakonitim, nastavila koristiti budžetska sredstva netransparentno, te Muzej ratnog djetinjstva već petu godinu zaredom, nakon javnog ukazivanja na njene nelegalne radnje 2016., nije dobio ni jednu KM podrške od Ministarstva kulture i sporta FBiH.

Unatoč tome, MRD je u 2020. realizirao značajne projekte, poput online kampanje i izložbe #ChildrenAndGenocide koju je vidjelo više od 11 miliona ljudi, otvorio je ured u Kijevu (Ukrajina), te uspio zadržati sve uposlene i realizirati većinu planiranih aktivnosti.

Potcrtano je da će Muzej ratnog djetinjstva u 2020. u BiH iz inostranstva ponovo unijeti više od milion KM, te će direktno uplatiti više od 200.000 KM u državne i lokalne budžete po raznim osnovama.

– Muzej ratnog djetinjstva zahvaljuje svim partnerima i prijateljima na podršci od 2015. do danas, a posebno u 2020. koja je pred muzeje donijela dosad neviđene izazove. Naš rad možete podržati donacijom putem naše web-stranice– navedeno je u saopćenju.