Informacija Odbora za školstvo i pitanja maternjeg jezika

0
600

Odbor za školstvo i pitanja maternjeg jezika Saveza bh. udruženja u Švedskoj, nakon proglašenja najboljih literarnih radova učenika osnovnih škola na temu „Zašto učim bosanski, maternji jezik?“, obraća se učenicima, roditeljima, učiteljima i aktivistima u bh. udruženjima: aktivnost se nastavlja!

Piše: Fikret TUFEK

Savez bh. udruženja u Švedskoj, pod pokroviteljstvom Ambasade BiH u Kraljevini Švedskoj, organizirao je 28. novembra 2020. godine online Svečanu akademiju povodom Dana državnosti BiH, kojom prilikom je Odbor za školska pitanja i maternji jezik proglasio najbolje literarne radove na temu „Zašto učim bosanski, maternji jezik“. S obzirom na jako veliki interes i broj prijavljenih radova, čak 129 učenika, Odbor za školska pitanja i maternji jezik odlučio je da se aktivnost jednostavno  nastavlja, kazala nam je Sadeta Murić, koordinatorica Odbora za školska pitanja i maternji jezik.

O čemu se tačno radi, jer je to na određen način i mala ”školska tajna”, pročitajte u Informaciji Odbora za školska pitanja i maternji jezik, koju u cijelosti objavljujemo.

INFORMACIJA učenicima maternjeg jezika, roditeljima, učiteljima i aktivistima u bh. udruženjima

Dragi učenici, poštovani roditelji, učitelji, aktivisti u bh. udruženjima i svi ostali koji se želite uključiti i podržati naše aktivnosti!

Ovim vas informišemo da je aktivnost pisanja na temu ”Zašto učim bosanski, maternji jezik” uspješno provedena i prvi korak u vezi s tim završen.

Kako ste već, vjerovatno, pročitali, prijavilo se 129 učenika sa svojim radovima iz gotovo svih dijelova Švedske i u svim starosnim dobima: od prvog do devetog razreda osnovne škole. Odbor za školska pitanja i maternji jezik uradio je svoj posao i konačni rezultati su objavljeni na isti ovaj način.

Pošto smo konstatovali da je veliki broj radova mogao da bude odabran kao poseban, a mi smo morali odabrati šest, ovim vas obavještavamo da se planiraju sljedeći koraci u vezi sa prispjelim radovima. Šta tačno želimo da uradimo, ne možemo sad da iznesemo, ali smo uvjereni da ćete nas u tome podržati. Takođe planiramo direktno kontaktirati svu djecu koja su se uključila, kao i roditelje.

Možemo samo reći da u planu imamo tri nove aktivnosti u koje će biti uključena sva djeca sa svojim radovima.

Nadamo se da je ova informacija dovoljna i da nećete imati potrebu za pitanjima, jer u sljedećim koracima sve će biti kazano samo od sebe.

Odbor za školska pitanja i maternji jezik Saveza bh. udruženja u Švedskoj najiskrenije zahvaljuje za pokazan interes i uključenje u ovaj rad. Kad za to budu stvoreni uslovi, pozvaćemo sve vas na sljedeći korak u uvjerenju za uspješnu saradnju i ubuduće.

Odbor za školska pitanja i maternji jezik

Značaj maternjeg jezika u inozemstvu

Ova aktivnost Odbora za školska pitanja i maternji jezik Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj zorno ukazuje na to koliko je važno da djeca u inozemstvu uče svoj maternji jezik, bez čega nema formiranja potpune i svestrane ličnosti. Bosanci i Hercegovci su najraseljeniji narod i žive u preko stotinu država u svijetu i jako je značajno da djeca i mladi uče svoj maternji jezik: bosanski, hrvatski, srpski. U nordijskim zemljama tom se pitanju posvećuje značajna pažnja, posebno u Švedskoj, gdje djeca mogu i u redovnim školama, gdje god ima pet i više učenika, učiti svoj maternji jezik, a bosanski jezik je priznat i zvanično. Uz to maternji jezik se učio i uči i u bosansko-hercegovačkim udruženjima kroz dopunske škole. Veoma značajno mjesto ima Saveza bh. udruženja u Švedskoj na očuvanju najzanačajnijih bh. tradicija i kulture, što se iskazuje i danas kroz ukupno djelovanje 46 bh. udruženja u 39 gradova u cijeloj Švedskoj, sa preko 8.000 hiljada članova.