In memoriam: Ferid Suljanović (19.02.1947 – 08.10.2021)

0
863

U Malmöu je nakon teške bolesti u 74. godini preminuo Ferid Suljanović, osnivač i više puta birani predsjednik bh. udruženja „Bosanskakrajina“, jednog od najboljh u Švedskoj.

Piše: Fikret Tufek

Ferid Suljanović je rođen 19. februara 1947. u Dževaru – Halilovića Brdo, danas Novo Naselje, općina Sanski Most, otac Huzeir i majka Almaza, braća Velid i Vehbija, sestre Velida i Nađija. Djetinjstvo je proveo u zavičaju, u skromnoj, težačkoj i radničkoj porodici.      

Ferid Suljanović je ”trbuhom za kruhom” bio prisiljen kao golobradi mladić, sa 16 godina, otići na rad i školovanje u Sloveniju: tu je završio zanat i mukotorpno danonoćno radio kako bi pomogao porodici. Po završetku zanata radio je u građevinskim poduzećima u Sloveniji.

U Švedsku jeSuljanovićdošao1969, gdje se kao”gastarbajter” iskazao istovremeno radeći i učeći švedski. Bio je cijenjeni stolar i radio na crtanju i montiranju kuhinja,  bio poslovođa i sindikalni aktivista, angažujući se u različitim sindikalnim organizacijama i organima.

Tako radeći i zarađujući u Švedskoj stekao je i porodicu, oženio se sa Sadom Behremović, iz Sanskog Mosta, stekli su dvije kćerke: Nensi i Edinu. Vrijeme je prolazilo, djeca su odrasla, Ferid je dobio i unuke: Edvinu i Saru, posvetio im se jako nakon penzioniranja 2013. godine.

1982. Suljanović je bio jedan od osnivača i prvi predsjednik YU- udruženja ”BiH 82” Malmö, iskustvo je posvetio tom udruženju, angažujući se na očuvanju bh. kulture i tradicija.

Početkom agresije na BiH, kada je veliki broj Bosanaca i Hercegovaca našao utočište u Švedskoj i Malmöu, Suljanović je odigrao značajnu ulogu na prijemuprotjeranih i iseljenih iz BiH, pomažuci im materijalno ali i u zbrinjavanju i traženju smještaja.

Suljanović se ponovo društveno iskazuje 1994, pokreće Inicijativni odbor za formiranje novog bh. udruženja: pošto je u Malmöu bilo najviše raseljenih i izbjeglih sa područja sjevero-zapadne BiH, rodila se ideja da se osnuje bh. udruženje ”Bosanska krajina” Malmö.

Samu ideju o formiranju bh. udruženja ”Bosanska krajina” Malmö izložio je Suljanović na osnovu 378 potpisa za osnivanje, te je 5. juna 1995. održana Osnivačkoa skupština u Malmöu.

Suljanovic je postao i prvi predsjednik novoformiranog bh. udruženja sve do 2000. godine.

U intervju ”Glas BiH” iz 2015, br. 171, u tekstu novinara Fikreta Tufeka – ”Lik aktiviste: Ferid Suljanović ”Dušom i srcem u Bosanskoj krajini”, u preambuli piše: ”Bosanska krajina” udruženje je svih bh. građana i onih koji osjećaju BiH kao svoju domovinu”. Kada govori o ”Bosanskoj krajini” Suljanović kaže: ”Mi smo centar okupljanja bh. građana u Švedskoj i spona između BiH i dijaspore. Kod nas su se održavali konzularni dani, organizirali smo posjete političara, privrednika, kulturnih grupa i radnika.” Ističe ”da je udruženje tada imalo 860 članova (bilo i više od hiljadu), od toga najviše djece i mladih.Kroz klub je prošlo preko 5 000 članova, aktivno radi desetak sekcija. ”Mi smo ”BiH u malom ovdje u Švedskoj”, te kaže: ”Prva humanitarna akcija tokom ratnih dešavanja u BiH bila je veoma uspješna. Prikupili smo 75 000 kruna i poslali 7. Korpusu ARBiH. Potom smo organizirali osnivačku zabavu s više od hiljadu gostiju i prikupili još 50 000 kruna, sve za 5. Korpus Armije RBiH. Onda je uslijedio niz akcija tokom i nakon rata…”

Suljanović je i nakon odlaska sa funkcije predsjednika ”Bosanske krajine” pružao nesebičnu pomoć i živio za udruženje. Suljanović je ponovo biran za predsjednika ”Bosanske krajine” od 2011. do 2016. Kada nije bio predsjednik ostajao je u članstvu odbora i bio angažiran..

Bio je aktivan i u regionalnom Savezu bh. udruženja Skåne, kao i u organima Saveza bh. udruženja u Švedskoj, vršeći različite radne zadatke. Bio je uvijek s djecom i mladima ”Bosanske krajine” na brojnim nastupima i putovanjima. Nije se mogla održati priredba ili zabava da u njoj nije bio aktivista, angažujući se i na dobrom finansijskom poslovanju.

Suljanović je uz sve to bio i vedra duha, ništa mu mije bilo teško, klub mu je bila druga kuća, uz smisao za šalu i vedre priče, često o svom teškom životnom putu, u pozitivnom ozračju.

Suljanović može biti pravi uzor društvenog djelovanja i angažmana kroz ”Bosansku krajinu”, koja je dobila i osvojila brojna priznanja, pohvale i nagrade na regionalnim i saveznim smotrama kulture i školstva, kao i međunarodna priznanja, sve zbog bezgranične ljubavi prema svojoj BiH. U ”Bosanskoj krajini” su održavani brojni društveni i kulturni skupovi, ona je bila i ostala mjesto gdje se radilo i živilo za BiH, u čemu je Ferid bio alfa i omega, stub.

Završimo In memoriam rečenicom aktiviste Asima Cerića, koji je govoreći na komemoraciji posvećenoj Suljanoviću kazao: ”Budimo ponosni što smo radili skupa i što smo poznavali aktivistu, čovjeka i ljudinu Ferida Suljanovića.”

Komemoracija, dženaza ispraćaj i dženaza sahrana

Komemoracija povodom smrti Ferida Suljanovića, bivšeg predsjednika „Bosanske krajine“, biće održana u utorak – 12. oktobra 2021. godine u 18:30 sati u prostorijama „Bosanske krajine“.

Dženaza i ispraćaj Ferida Suljanovića sa Muslimanskog mezarja u Malmöu biće u srijedu – 13. oktobra 2021. godine u 14:00 sati.

Dženaza i sahrana Ferida Suljanovića biće u rodnom Novom Naselju kod Sanskog Mosta u subotu – 16. oktobra 2021. godine u 13:00 sati.