Obzirom da mnogo svog vremena provodima na bazenu zapazio sam da ne mali broj osoba sa invaliditetom dolazi na Olimpijski bazen da pliva ali nažalost niko od stručnog kadra nije radio sa njima.

“Tako sam ja došao na ideju da osnujem Plivački klub za osobe sa invaliditetom koji je trenutno PRVI i JEDINI takve vrste u Bosni i Hercegovini”, kaže Amel Kapo.

Primarni cilj našeg kluba jeste da radimo na rehabilitaciji, resocijalizaciji osoba sa invaliditetom u naše društvo, našu zajednicu i da radimo na INKLUZIJI kroz plivanje i vodene sportove.

Dakle da imamo tipičnu djecu i osobe sa invaliditetom koje će treniraiti i raditi zadatke zajedno u jednoj plivačkoj prugi bez predrasuda jer U VODI SMO SVI JEDNAKI!