Danska ukida određena pravila ulaska 25. oktobra

0
209

Od 25. oktobra 2021. u Dansku mogu ući vakcinisani, oni koji su ranije preležali bolest i osobe s negativnim testom.

Piše: Fikret TUFEK

Danska je na putu ukidanja skoro svih restrikcija za ulazak u zemlju, uvedenih po osnovu pandemije koronavirusa Covid-19, za one koji žive u EU-zemljama i na području Schengena.

Pravila se u najvećem obimu mijenjaju i stupaju na snagu od 25. oktobra 2021. godine.

Od tada će u Dansku moći bez ikakvih ograničenja ulaziti: osobe koje su primile dvije vakcine koje su priznate u EU, osobe koje su ranije prebolile a bile zaražene, te osobe sa negativnim testom.

To znači da se od 25. oktobra 2021. godine u Dansku može ulaziti bez zahtjeva za test starosti do 24 sata nakon ulaska u Dansku, što se traži sve do 25. oktobra 2021. godine!

Ova promjena stupa na snagu nakon što je danski parlament – folketinget, donio odluku o promjeni pravila o ulasku u Dansku.

Ukidaju se i granične kontrole prema Švedskoj, a koje su bile na osnovu relacija vezanih za koronavirus, saopćava Biro za novosti News Öresund.

Oni koji nisu vakcinirani moraju se i dalje testirati 24 sata prije ulaska u Dansku.