BiH počinje koristiti 71 milion eura sredstava iz IPA 2018

0
446

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini započela je ugovaranje projekata u okviru finansijskog paketa vrijednog 71 milion eura, a nakon što su vlasti BiH u decembru prošle godine potpisale program Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2018), prenosi Anadolu Agency (AA).

Iz Delegacije EU navode da će se spomenuta sredstva koristiti, između ostalog, i za sektore poljoprivrede, energetske efikasnosti i pravosuđa. BiH trenutno, također, koristi i sredstva dostupna iz godišnjih IPA programa od 2013. do 2017. godine, čiji ukupni iznos prelazi 350 miliona eura.

EU je u 2019. godini, ugovorila projekte u vrijednosti od skoro 81 milion eura, dok je isplaćeno više od 64 miliona eura, što je znatno više od cilja koji je zadat početkom godine. EU očekuje da BiH poboljša svoje finansijske rezultate u 2020. godini kako u smislu ugovaranja novih aktivnosti, tako i za isplatu u okviru tekućih projekata, istakli su iz delegacije.

Što se tiče IPA-e 2019 i 2020, u novembru prošle godine zemlje članice EU odobrile su pomenute godišnje programe čija ukupna vrijednost iznosi oko 170 miliona eura. Sredstva će biti usmjerena na sljedeće sektore: reforma javne uprave, upravljanje javnim finansijama, pravosuđe i tranzicijska pravda, unutrašnji poslovi, podrška parlamentima u procesu pridruživanja EU, energetika, transport, okoliš, trgovina i obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika. Ovim se omogućava početak priprema BiH za sljedeći finansijski period 2021-2027.

BiH je također i najveći korisnik regionalne IPA-e za transport na Zapadnom Balkanu. Dodijeljeno joj je oko 215 miliona eura bespovratnih sredstava koja se koriste za sufinansiranje projekata ubrzavanja izgradnje autoputa na koridoru Vc. Radovi na nekoliko dionica su u toku (Zenica sjever, Rudanka – Johovac, Počitelj – Zvirovići) ili će uskoro započeti (Tarčin – Ivan). Izgradnja mosta u Gradišci je u toku, a izgradnja mosta u Svilaju će biti završena za nekoliko mjeseci.

Sredstva EU se planiraju i dodjeljuju BiH na osnovu procjene potreba u različitim sektorima. Cilj pomoći koja se pruža u okviru IPA-e je da se podrže i promovišu reforme potrebne za postizanje napretka u procesu pridruživanja, a koje su utvrđene i u Mišljenju Evropske komisije, istakli su na kraju iz Delegacije EU u BiH.

fokus.ba