BiH je država sa najvećim brojem stranaka po broju stanovnika u Evropi

0
335

Pokret “Stanje svijesti” je samo jedan politički subjekat od skoro 550 koji su se prijavili za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, piše BHRT.

“Ću ćeš će ćemo ćete će” je stanje uma. Ja kažem da se svi mi rodimo kao “ću, ćeš, će” isti i da u jednom trenutku svog života zastranimo i skrenemo, povuku nas pare i korupcija. Još uvijek je ostalo ljudi poštenih u ovom gradu i u državi i mi smo okupili normalne ljude po “ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će”. Kandidovali smo se za izbore, kao lista nezavisnih samostalnih kandidata”, rekao je Boban Lazić iz pokreta “Stanje svijesti”.

Imamo sve veći broj političkih subjekata, a do sada je prijavljeno oko 550 političkih subjekta.

Od 1996. godine u Bosni i Hercegovini na sceni je cijepanje političkih partija, što je jedan od razloga sve većeg broja političkih subjekata na izborima. Drugi razlog, kažu nam iz Udruženja građana “Zašto ne” jeste trgovina mjestima na biračkim odborima, dok je treći razlog da neke stranke multipliciraju svoje kandidate te im je cilj rasipanje glasova. Zanimljiv je detalj da će Nezavisna lista Doboj” participirati na izborima u Mostaru.

“Mislim da se tu radi o stvarima više politike, ne radi se o stavrima politike lokalnog nivoa, nego se neki sporazumi između partija na višim nivoima vlasti prenosi na lokalni nivo, tako da bi se omogućila participacija određenim partijama iz drugog entiteta, da bi se kasnije mogle stvarati postizborne koalicije u opštinskim vijećima”, kazao je Dalio Sijah iz Udruženja građana “Zašto ne”.

Izlaznost na izbore, prema zvaničnim podacima, na nivou je od 50 odsto. Ako se isključe učinci izbornog ižinjeringa, taj postotak je i značajno ispod. Učestvovanje bh. dijaspore u izbornom procesu je na vrlo niskom nivou, dok je participacija mladih ljudi do 30 godina skoro katastrofična. Zaista, postavlja se pitanje uzroka velikog broja političkih subjekata.

“Politika je mamac za najnekompetetnije, moralno najupitnije osobe koje niti žele raditi, niti imaju kompetencija da išta vrijedno rade i stoga im je politika rješenje. I drugo, politika je najplaćeniji posao za nikakv rad”, istakao je sociolog Slavo Kukić.

Odgovornost je na Centralnoj izbornoj komisiji, kaže profesor Miodrag Živanović.

“Mi nemamo normalno profiliranih stranaka, niti imamo normalno profilirane politike, čak i kada je riječ o našim najvišim organima naše države”, rekao je Živanović.

U Bosni i Hercegovini, očito je sve više političkih subjekata, a sve manje glasača. Istraživanja iz 2016. godine pokazala su da je jedna politička stranka na svakih 30 hiljada stanovnika u Bosni i Hercegovini. Ova statistika svrstava našu zemlju u sami vrh liste država s najvećim brojem stranaka po broju stanovnika, ne samo u regiji, nego i u Evropi.