Apel uz izbore bh. građanima u Švedskoj i Finskoj

0
112

Ambasada BiH u Švedskoj pruža konkretnu pomoć bh. građanima da se registruju za glasanje na Općim izborima u BiH 2022. godine.

Piše: Fikret TUFEK

Ambasada BiH u Švedskoj uputila je 4. maja 2022. godine Poziv bosanskohercegovačkim građanima u Kraljevini Švedskoj i Republici Finskoj o Izbornom procesu bh. građana u inozemstvu.

U pozivu Ambasada BiH obavješatava bh. građane u Švedskoj i Finskoj da „aktivno vrši pripreme pred Opće izbore 2022. koji će se održati u Bosni i Hercegovini“.

Institucije, savezi i udruženja

– Kako bi se proces registracije, te glasanja sproveo na najbolji način, Ambasada će sarađivati sa svim relevantnim institucijama, savezima i udruženjima u Kraljevini Švedskoj i Republici Finskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, kaže se u Pozivu koji je bh. građanima uputila ambasadorica Elvira Dilberović, iz BiH ambasada u Stockholmu.

Pomoć u registraciji

Lica koja budu zainteresovana za pomoć pri registraciji glasača van Bosne i Hercegovine, trebaju  zakazati termin u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Stockholmu: putem e-maila:

amb.bih.sto@telia.com ili telefona +46 08 440 05 40.

U apelu se naglašava da svi građani, koji žele pomoć u registraciji, trebaju sa sobom ponijeti:

važeći bh. dokument (lična karta ili pasoš ili vozačka dozvola ili uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci) i dokaz o tačnoj adresi stanovanja u Kraljevini Švedskoj ili Republici Finskoj.

Srijedo i petkom

Termini koji su predviđeni za pomoć pri registraciji glasača van Bosne i Hercegovine su:

srijeda: 10:00 – 14:00 sati i petak: 12:30- 14:30 sati.

Obezbijedite lična dokumenta

– Ambasada BiH u Stockholmu stoji na raspolaganju za sve informacije koje su vam neophodne, no jednako je važno da vi kao građani svoju posjetu Bosni i Hercegovini iskoristite i za provjeru i/ili vađenje ovih dokumenata, sve u cilju da se možete registrovati za Opće izbore 2022. koji će se održati u Bosni i Hercegovini, kaže Elvira Dilberović, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Stockholmu

Informacije na: Birger Jarlsgatan 55 · 111 45 Stockholm / Postbox 7102 · 103 87 Stockholm

Tel: +46 8 4400540 · Fax: +46 8 249830 e-mail: amb.bih.sto@telia.com web: www.bihambasada.se