Amir Karahodža: Konzularni dani su da se pomogne bh. građanima

0
385

Ambasda BiH u Švedskoj čini sve da pomogne u rješavanju važnih administrativnih pitanja bh. građanima u Švedskoj, Finskoj i Estoniji; konzularni dani su dolazak „na noge“, tamo gdje najviše žive.

Piše: Fikret TUFEK

Na konzularnim danima u Malmöu, u  bh. udruženju BKF „Sarajevo“, tog 5. juna 2021. prisustvujem, da uživo vidim i osjetim šta narod traži od BiH ambasade u Švedskoj. Razgovarao sam sa brojnim bh. građanima, koji su zadovoljni da mogu riješiti brojna administrativna pitanja bez da putuju u Stockholm.

Nisvet Šalinović, kaže da je više od 100 bh. građana došlo na konzularne dane Ambasade BiH, u bh. udruženje BKF „Sarajevo“ u Malmö-u, toliko je brojeva podijeljeno, bilo je gužve, ali svi su usluženi.

Pokušavam dobiti intervju sa konzulom, Amir Karahodža (50), kojemu pomaže i Emir Avdić, zaposlenik Ambasade BiH u Stockholmu, o pitanjima koja se inače rješavaju na konzularnim danima. Nismo uspjeli uraditi zamišljeni razgovor da nebismo ometali zaista ogroman rad na konzularnim danima, već smo dogovorili da to uradimo naknadno. Nije to bilo lako uraditi ni u septembru, zbog stalnih obaveza koje imaju službenici Ambasade BiH u Stockholmu; dok smo razgovarali, Amir Karahodža je često prekidao razgovor: „… jer pišem i pričam sa strankama na telefon, vjeruj mi da je tako, nemam vremena…“. Razgovor je ipak okončan, da čitaoci znaju šta radi služba Ambasade BiH…

Ko je Amir Karahodža?

Imam 50 godina, rođen sam u Ustikolini, opština Foča; diplomirani sam pravnik fakulteta u Sarajevu. Zaposlen sam u Ministarstvu vanjskih poslova od 2001. godine: radio sam u Ambasadi BiH u Kataru od 2001 – 2004. godine, u Generalnom konzulatu u Istanbulu, oko 8 mjeseci, do kraj 2004,  u periodu 2006 – 2011. radio sam u Ambasadi BiH u Štockholmu, od decembar 2012. do mart 2017. godine bio sam u Ambasadi BiH u Kopenhagenu, te od maja 2019.  godine do sada, ponovo sam zaposlen u Ambasadi BiH  u Štockholmu, na poslovima međunarodne pravne pomoći i zaštite bh. gradjana, ili kao  prvi konzularni radnik; dakle radio sam kao konzul i u ostalim destinacijama i zemljama.

Šta su od vas tražili bh. građani u Malmöu?

– Što se tiče konzularnih dana održanih u Malmöu 05. juna 2021. godine, uglavnom su se predmeti odnosili na pasoše i putovanja i obradili smo 91 zahtjev za pasoš, 7 putnih listova kao i nekoliko ovjera.

Najčešća pitanja bh. građana?

– Česta pitanja građana su: pasoš, upisi djece u matične knjige, prijava smrti u BiH, prijava braka itd. 

Ovom prilikom sugerisao bih bh. građanima u Švedskoj da završavaju svoju dokumentaciju u BiH, jer je evidentno da su građani BiH zbog dvojnog državljanstva ta pitanja često jako puno zapustili.

Obavezno bih sugerisao da upisuju djecu u knjige državljana BiH, jer je evidentno, da neki to nisu  uradili ni nakon 20 godina, bojim se da će na taj način čak biti generacije djece izgubljene.

Takođe, važno je i da ozvaniče sklapanje braka i u BiH, jer skolope brak npr. ovdje u Švedskoj, a u BiH su npr. pod drugim prezimenom, što stvara brojne administrativne probleme. Važno je i da svi bh. građani u inostranstvu imaju tzv. CIPS-dokumente u BiH, jer bez toga se ne vode uopšte u BiH!. 

Švedska, Finska i Estonija?

– U Ambasadi BiH u Švedskoj, Stockholm, imamo šest zaposlenih od kojih je jedno po ugovoru o djelu. Konzularno pokivamo oko 100.000 gradjana iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Kraljevini Švedskoj, oko 3.500 građana koji se nalaze u Republici Finskoj i nešto malo u Republici Estoniji. 

Konzularno pokrivanje ili poslovi konzularnog odjela su od više segmenata i predmeta koje se odnose na zaštitu gradjana BiH u Švedskoj, Finskoj i Estoniji: izdavanje putnih isprava, izdavanje viza strancima, izdavanje putnih listova, ovjeravanje punomoći, potvrda, izjava sprovodnica za umrle, kao i sudskih pisama, poslovi sa migracionim uredom Kraljevine Švedske, poslovi sa policijom, kao i posjete pritvorenim građanima BiH u švedskim zatvorima.

Veliki je to opseg posla na ovoliki broj građana, a malo uposlenih. Po sistematizaciji radnih mjesata MVP-a BiH tri osobe trebaju biti u konzularnom odjelu, od septembar 2020. do avgusta 2021, samo je jedna osoba obavljala sve ove poslove. 

Šta je značajno u zadnje dvije godine?

– Konzularne dane smo obavljali u 2019. godini u Göteborgu, u našem udruženju, kao i Malmöu, u BKF „Sarajevo“, gdje je odziv tada bio simboličan zbog dvojnog državljanstva koji posjeduju naši građani, nešto preko 25 zahtjeva za putne isprave kao i 10 ovjera i prijava rođenja djeteta.  

Takođe u decembru 2019. godine smo posjetili Republiku Finsku, grad Turku, na poziv bh. udruženja, gdje je bio nešto veći odziv građana, oko 40, za putne isprave, nešto ovjera potpisa, nešto upisa itd. 

U 2020. godini plan je bio posjetit Malmö, Göteborg i Finska (Turku), gdje živi jako puno građana iz BiH. Međutim, u martu 2020. godine zavladala je pandemija koronavirusa Covid-19 u Švedskoj, koja nam je osujetila planove, te nismo išli na konzularne dane, tako da se susrećemo sa većim izazovom.

Aktivnosti u vrijeme pandemije?

– Konzularni odjel  Ambasade BiH u Stockholmu, na čelu sa ambasadoricom Elvirom Dilberović i uz pomoć naših nadležnih službi iz BiH, MVP BIH, u početnoj fazi Covida-19 organizovao je avionsku evakuaciju, te dva puta evakuaciju autobusima, za bh. građane koji su se zatekli u Švedskoj, Finskoj i Danskoj, bez novaca i bez stana, sa istekom dužine boravka od tri mjeseca i još dva puta autobusom.  

Nagli porast posla u 2021. godini?

– U 2021. usljed Covida-19 i mjera koje smo imali u BiH, vidljiv je nagli porast posla, što u Ambasadi BiH, kao i na konzularnim danima, koji su se održali u Malmöu, tako da smo znali, od januara do avgusta 2021. godine, u Ambasadi BiH primiti i obraditi dnevno i do 25 zahtjeva za pasoš, jer je to tada bilo goruće pitanje zbog putovanja, a telefon je bio prebukiran, te su građani čekali i do jedan sat na liniji. 

Takođe smo održali konzularne dane u martu 2021. godine. u  Finskoj, u gradu Turku, gdje smo imali preko 50 zahtjeva za pasoše, 10 ovjera, te par upisa djece.

Dakle, na sve moguće načine pomažemo bh. građane, izlazimo u susret kako bi građani obnovili dokumentaciju, sugerišemo, savjetujemo, pa čak molimo da ljudi urade i završe svoju dokumentaciju. 

Budući planovi? 

– Ambasada BiH u Štokholmu namjerava održati konzularne dane u Göteborgu, ako nam budu odobrena sredstva, kao i druge stvari koje utiču na održavanja konzularnih dana, kao i moguća posjeta Finskoj u decembru 2021. godine, kazao je na kraju izuzetno ljubzni i u narodu omiljeni konzul Amir Karahodža.  

Ambsada/Veleposlanstvo BiH u Švedskoj

Ambasada BiH u Stockholmu je za: Kraljevinu Švedsku, Republiku Finski i Republiku Estoniju.

Adresa za posjete: Birger Jarlsg. 55/3, 111 45 Stockholm; ponedjeljak – petak 09.00 – 17.00 sati.

Poštanska adresa: Embassy of Bosnia and Herzegovina, Postbox 7102, 103 87 Stockholm, Sweden;

Telefon: 0046 (8)-440 05 40; Fax: 0046(8)-249 830, E-mail: amb.bih.sto@telia.com

Konzularni odjel dostupan je telefonom svakog radno dana od 13 – 15 sati, kao na e-mail: amb.bih.sto@teliea.com i amir.karahodza@mvp.gov.ba

Ambasada BiH u Stockholmu ima i svoju web-starnicu, na kojoj se mogu dobiti sve potrebne informacije.