Američka ambasada: Bez odlaganja promijeniti nazive ulica po zločincima i fašistima u BiH!

0
345

Američka ambasada u BIH reagirala na usvojenu inicijativu zastupnika Damira Arnauta (Naša stranka) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kojom se od općina i gradova širom Bosne i Hercegovine traži da ulice, škole i druge javne površine koje nose nazive po nacističkim i fašističkim zvaničnicima i njihovim saradnicima zamijene sa imenima osoba iz BiH koje su priznate kao Pravednici među narodima od Yad Vashem centra u Jerusalemu.

Prema reakciji, koju su objavili na društvenim mrežama, pozdravlja se ova inicijativa “da se konačno promijene nazivi ulica po ratnim zločincima i fašistima. Ambasada SAD-a ovo smatra važnim korakom ka pomirenju i uzajamnom poštovanju.

-Općinske vlasti trebale bi primijeniti promjene bez odlaganja kako bi unaprijedile BiH na putu ka EU – poruka je Američke ambasade.

No, ono što je možda još važnije, ovom reakcijom Američka ambasada je možda presjekla svojevrsnu hajku koja se po društvenim mrežama te u pojedinim medijima vodi protiv Arnauta.

Naime, netom nakon što je ova inicijativa u Predstavničkom domu usvojena, za koju su uzgred glasali i zastupnici iz SDA reagirala je Islamska zajednica s naovodm da se “u ovoj inicijativi na neprihvatljiv način na istu ravan dovode presuđeni ratni zločinci i neke važne ličnosti za Islamsku zajednicu”.

-Posljednji takav slučaj je zajedničko karakteriziranje Huseina Đoze, koji je osuđen na zatvorsku kaznu za kolaboraciju s nacističkim režimom, i ratnih zločinaca, koji su odgovorni za zločine genocida i brutalna umorstva desetina hiljada nevinih ljudi. Đozo je odslužio zatvorsku kaznu i poslije toga je svojim radom u državnim institucijama i Islamskoj zajednici na najpotpuniji način potvrdio svoj status slobodnog građanina i svoje pravo na slobodno javno djelovanje – reakcija je IZ BiH.

Kasnije je reagirao i sam Klub Zastupnika SDA s navodom da nisu znali za njeno obrazloženje u kojem se upravo navodi i Husein Đozo.

U obrazloženju inicijative koja se nalazi na istoj strani kao i sama inicijativa Arnaut je naveo primjere pa je tako naveo “na sramotu cijele Bosne i Hercegovine, svih njenih građana, te pogotovo lokalnih zajednica u kojim se takvi nazivi nalaze, ulice i druge javne površine su nazvani po ljudima poput Mile Budaka, Draže Mihailovića, Osmana Rastodera, Rade Radića, Sulejmana Pačariza, Jure Francetića, Mustafe Busuladžića, Lorković-Vokića, Uroša Drenovića, Ive Zelenike Tovarnika, Dragiše Vasića, Avdage Hasića, Stevana Moljevića, Husein Đozo, Đure Spuževića, Muhameda Panđe, Rafaela Bobana, Pavla Đurišića, te mnogim drugim kolaboracionistima.”

Arnaut je kasnije braneći se od napada na društvenim mrežama naveo:

-Cijela SDA glasa za, predsjedavajući Sabora IZ Safet Softić dva puta, na komisiji i u Doimu i niko od njih osam nije znao za obrazloženje – sastavni dio Inicijative koja im na stolu i webu stoji od 26. novembra.? I onda Obrazloženje nekompetentno? Neistina i radikalan zaokret – naveo je Arnaut koji je kasnije i u mediju IZ „Preporoda“ doživio svojevrsni medijski linč.

fokus.ba