Poziv predsjednika bh. udruženja u Švedskoj na glasanje na lokalnim izborima u BiH

0
805

Predsjednik Saveza bh. udruženja u Švedskoj Kenan Jašarspahić koristi priliku da vas u ime Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj pozove da se uključite u proces registracije BH građana za Lokalne izbore 2020. u Bosni i Hercegovini sa krajnjim rokom do 01. septembra 2020.

O važnosti prijave i izlaska na predstojeće Lokalne izbore izlišno je i govoriti baš kao i to koliko je bitno ispuniti jednu od naših najvećih obaveza prema domovini.  

Mi nemamo druge alternative nego da se udruženim snagama okupimo oko našeg zajedničkog imenitelja, domovine nam Bosne i Hercegovine, te pomažući jedni drugima ispunimo tu našu svetu dužnost da se ne samo registrujemo nego i da izađemo na izbore.

Vjerovatno vam je poznato da se procesi oko registracije za lokalne izbore odvijaju intenzivno među našom dijasporom, na žalost više kroz razmjenu informacija a manje kroz konkretno organizovano djelovanje.

Savez bh. udruzenja u Švedskoj, kao vodeća instanca medju bh zajednicama u Švedskoj, ima obavezu da se organizovano uključi u realizaciju registracije naših građana u Švedskoj.

S toga predlažem sljedeće:

  1. Da se u svim udruženjima formiraju radne grupe koje će aktivno raditi na registracijama članova i njihovih porodica direktno u prostorijama udruženja.
  2. Obavjestiti, kako članove tako i nečlanove, kojima je potrebna pomoć da se obrate na navedene lokalne adrese.
  3. Pratiti intenzitet registracije i po potrebi intenzivirati kontakte sa našim bh građanstvom u lokalnim sredinama u Švedskoj.
  4. Za sve dodatne informacije pratiti aktuelne upute Centralne izborne komisije BiH.
  5. Interno informisanje na nivou Udruženja kao i samog Saveza.

Kako bi smo smanjili broj izvora za sam proces registracije predlažem da se koristimo  https://www.imamglas.ba/?fbclid=IwAR0sMENbrM-NV8TnFBEaG-bs3nyUP0Hob4aNIcFkCb28G_DXI9KBPafPGjE

S poštovanjem,

Predsjednik Saveza bh. udruzenja u Švedskoj

Kenan Jašarspahić