nedjelja, 08 April 2018 05:06

Savez - ambasador svoje domovine BiH Featured

 Radno predsjedništvo

Preuzeto sa Facebooka

U prvim danima agresije na BiH građani porijeklom iz BiH u Kraljevini Švedskoj odlučili su da formiraju svoju organizaciju-savez da bi prikupili humanitarnu pomoć narodu u BiH i pomogli sve većem broju prognanika iz ratom zahvaćene domovine. Savez Bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj formiran je na Osnivačkoj skupštini u Örebru 7.juna 1992.godine i utemeljen na principima očuvanja vlastite kulture, tradicije i jezika. Tim principima ovaj Savez ostao je vjeran do danas. Međunarodna priznata članica OUN Republika BiH tad nije imala svoje diplomatsko predstavništvo u Švedskoj i Savez je preuzeo ulogu da širi istinu o karakteru rata u BiH i stradanju civila najvećim dijelom Bošnjaka.Slijedila je duga borba za priznanje vlastitog jezika i nacije. U svemu ovom Savez je sa svojim udruženjima dao neizmjerno veliki udio. Bosanci i Hercegovci u Švedskoj su uspješno integrisani, možda najbolje od ostalih useljeničkih grupa, ali nisu asimilirani. Danas Savez generacijama rođenim u Švedskoj pomaže kroz svoje kulturne, prosvjetne i sportske aktivnosti da ne zaborave svoje porijeklo i domovinu Bosnu i Hercegovinu.

 

Nakon 12 godina

Udruženje „Bosanska Krajina“ Malme (Malmö) posljednji put je bilo domaćin jednoj Godišnjoj skupštini Saveza bh.udruženja u martu 2006.godine. I, eto, 24.marta 2018. delegati ove najstarije organizacije, koja okuplja i predstavlja građane porijeklom iz BiH u Švedskoj „zakucali su na vrata“ Udruženja „Bosanska Krajina“. Na ulazu ih je evidentirala Verifikaciona komisija u sastavu Amela Mistrić, Mirsad Begović i Nedžad Mulazimović. Nakon registracije i prijema akreditacija i dodatnog materijala dalju brigu preuzimale su članice Aktiva žena „Đerdan“ koje djeluje u okviru „Bosanske Krajine“. Uz kafu i bosanske hurmašice  tekli su razgovori predstavnika udruženja širom Švedske. Onda je uslijedio ručak sa bosanskim specijalitetima.

 

Maternji jezik je u temeljnim odredbama Statuta

Fatima Veladžič, Muhidin Čolić i Azra Jelačić

U 13,00 sati predsjednica Saveza Fatima Veladžić, kojoj je ovo  prva Skupština u mandatu, pozdravila je prisutne delegate i goste i najavila prije početka službenog rada Skupštine prezentaciju rada Foruma integracijskih inicijativa, čiju zajedničku platformu čine savezi sa bh.predznakom: Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj (IZBUŠ), Savez bh.udruženja (BHRF), Bh.savez žena (BHKRF), Bh-švedski savez žena (BHSKF), Bošnjački muslimanski omladinski savez (BeMUF) i APU mreža. Trenutno je aktuelan zajednički projekt „Maternji jezik i višejezičnost“.  Azra Jelačić, inicijator Projekta govorila je o aktivnostima od inicijalne konferencije u novembru 2016. u Stockholmu do danas. Održano je više zajedničkih seminara, te seminari za vođe kružoka (cirkela) na temu maternjeg jezika. Najveći dio Projekta potpomaže NBV, koji je omogućio da svako udruženje dobije po primjerak Pravopisnog priručnika u izadanju Instituta za jezik BiH. Prisutnost delegata iz udruženja širom Švedske dala je mogućnost da udruženja koja nisu imala svoje predstavnike na seminarima dobiju neposredene informacije o Projektu. Aktivnost nije usmjerena samo na udruženja koja imaju odjelenja Bosanske dopunske škole, nego se apeluje da se u svim sredinama organizuju radionice za djecu i kružoci za odrasle sa temama na i o maternjem jeziku. Radionice podstiču djecu na komuniciranje na maternjem jeziku, a kružoci za odrasle, osim što osvježavaju znanje roditeljima, nanama i djedovima, donose i materijalnu korist udruženju. Muhidin Čolić, konsulent u Institutu za jezik BiH, grafički je prikazao raspored bh.organizacija u Švedskoj i objasnio metode i faze u realizaciji Projekta,te ciljne grupe sa kojima bi trebalo odmah početi raditi. Delegati su pokazali interes svojim komentarima i pitanjima na ovu temu. „Krajne je vrijeme da nešto uradimo na ovom polju da sutra ne bi bili „prevodioci“ svojoj djeci pri susretu sa rodbinom u Bosni“ je misao sa kojim Azra Jelačić želi da motiviše roditelje da im djeca uče maternji jezik.

 

Dvadeset sedma skupština

Nakon intoniranja himni Švedske i Bosne i Hercegovine počeo je službeni dio Godišnje skupštine. Prije prelaska na Dnevni red delegate su pozdravili i zaželjeli uspješan rad: gospodin Edin Ljutović, Prvi sekretar Ambasade BiH u Štokholmu, Azra Jelačić, član Uprave NBV-a Švedske, Almedina Sačić, predsjednica Bh-švedskog saveza žena i Jasmin Bajrić, član Glavnog odbora SSDBiH. Na prijedlog predsjednice Saveza Fatime Veladžić saslušan je izvještaj Verifikacione komisije, kojeg je podnijela Amela Mistrić i u kojem je konstatovano da Skupštini prisustvuje dovoljan broj delegata, te da Skupština može raditi i donositi pravovaljane odluke. U Radno predsjedništvo Skupštine izabrani su: Sadeta Murić, predsjedavajuća, te članovi: Zemira Sarajlić, Ismet Nuhanović, Jasmin Bajrić i Nedžad Mulazimović, sekretar-zapisničar. Prije razmatranja Izvještaja o radu Saveza u 2017.godini delegati su vidjeli i fotoprezentaciju rada Saveza koju je uradio urednik web stranice Muharem Numanspahić.

 

Dopuna Statuta i seminar za blagajnike

Razmatrajući i usvajajući izvještaj Nadzornog odbora i Revizionog biroa usvojena je i preporuka Vladine organizacije MUCF (koja finansira sve etniče saveze) da se do oktobra održe seminari za predsjednike udruženja i blajnike. Seminari će se održati po regijama, a datum i mjesto odrediće se do mjeseca juna. Još jedan zahtjev MUCF-a bio je danas na dnevnom redu. Skupština je prihvatila da se u raspravu po udruženjima uputi prijedlog dopune Statuta Saveza u članu 7: uz riječ –„Ravnopravnost“ dodati „i demokratija“ i dodati stav 2. u kojem se reguliše da pravo glasa u udruženjima imaju članovi od 7 godina i stariji.Svi ostali dokumenti usvojeni su jednoglasno ili većinom glasova uz jedan broj sugestija i primjedbi.Službeni dio Skupštine završen je podjelom cvijeća i prigodnih poklona za članove koji su završili mandat. Cvijeće, uz riječi zahvale za gostoprimstvo i dobru organizaciju primio je Ekrem Terzić, predsjednik Udruženja „Bosanska Krajina“. Stari i novoizabrani članovi ostali su da održe dvije sjednice: konstituišuću, sa podjelom zaduženja u GO i komisijama i Treću redovnu sjednicu Glavnog odbora na kojoj će razmatrati materijale aktuelne za ova period.

                                                                                                             Muhamed Mujakić

 

 

Novi sastav organa Saveza

U 2018.godini Glavni odbor Saveza radiće u ovom sastavu: Fatima Veladžić, predsjednica, Kenan Jašarspahić, potpredsjednik, te članovi: Amel Mulalić, Nisvet Kilim, Alma Zahirović, Almedina Sačić (BHSKF), Ilma Caprnja (BHUF) i novi članovi: Amela Mistrić i Mirsad Begović. Zamjenici članova Glavnog odbora su: Hamid Alić i novi članovi: Harisa Kajić i Edita Šuta.

Kandidaciona komisija: Meho Kapo, Izeta Burazerović i novi član Bajro Harjrić.

Nadzorni odbor: Senadin Bećirbegović, Melina Glavaš i novi član Ismet Nuhanović.

Vrijene radnice

 

Read 597 times Last modified on nedjelja, 08 April 2018 06:14

STATISTIKA POSJETA

Broj pregleda članaka
307464

TRENUTNO ONLINE

Ko je na portalu: 45 gostiju i nema prijavljenih članova

BHRF

 

Kontakt

Savez BiH udruženja u Švedskoj

Adresa: Box 2293, 600 02 Norrköping, Sverige
Telefon: +46(0)11 166622 ili +46(0)11 166933

Naše prostorije možete posjetiti na adresi Slottsgatan 134, 60222 Norrköping svakim radnim danom od 10-17 ili nam možete poslati poruku putem naše forme za kontakt.

Socijalni mediji