nedjelja, 18 Septembar 2016 18:30

Maternji jezik i višejezičnosti su osnova povećanje uzajamnog razumijevanja Featured

Sastanak je održan 10. septembra 2016. godine u Ambasadi BiH u Stockholmu.

 Podloga: Konferencija je u okviru projekta: ”Materinski jezik i višejezičnosti su ključ za bolje razumijevanje". Projekt je predstavljen kao zajednička aktivnost četiri bh organizacije članice NBV-a. i Institutom za jezike u Bih. Zajedno sa NBV-om planirano je više aktivnosti u sklopu ovoga projekta. Konferencija je jedna od planiranih. Savez bh udruženja (BHRF) je organizator. Pored NBV-a  i bh organizacija članica, saradnja je ostvarena sa Ambasadom BiH u Švedskoj, APU Mrežom, Institutom za jezik u BiH, Institutom za jezike u Švedskoj.

 

Svrha projekta je da se kod naše djece i omladine sačuva dvojezičnost. Pored švedskog jezika, kao sastavnog dijela integracije u Švedsko društvo, našim članovima je potrebno i da uče, njeguju i sačuvaju svoj maternji jezik. To je potrebno kako bi mogli zadržati svoje porijeklo i pripadnost kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine kojem nepobitno još uvijek pripadaju.

U tom kontekstu, projekt je usmjeren na podizanje svijesti kod bosanskohercegovačke useljeničke populacije, a primarno kod članova organizacija, o važnosti njegovanja bosanskohercegovačkog kulturnog naslijeđa i maternjeg jezika kao njegove osnove. Važno je da kroz sveobuhvatno djelovanje, planiranim projektnim aktivnostima budu obuhvaćene mlađe generacije – djeca i omladina, ali isto tako i starije generacije – roditelji.

Faza II projekta je Konferencija o važnosti učenja maternjeg jezika.

Odgovoran za organizaciju Konferencije BHRF

Datum održavanja Konferencije: 19-20 novembar 2016

Mjesto: Kungliga Myntkabinettet


 

 

Adresa: Slottsbacken 6, Stockholm

Učesnici sastanka: Vesna Ćužić Ambasador BiH u Švedskoj, Catharina Sandberg NBV, Azra Jelačić predsjednik BHRF-a, Sadeta Murić BHRF – koordinator odbora za školstvo, Muhidin Čolić Institut za jezik BiH, Mustafa Šetkić predstavnik BIS, Almedina Sačić predsjednik BHSKF, Darko Kršek APU Network, Edina Hadžimujić APU Mreža Edin Ljutović prvi sekretar ambasade BiH u Švedskoj, Haris Delić predsjednik BEMUFa, Emina Pašić, APU mreža.

Dogovoreno je slijedeće:

 

Svrha konferencije: Putem javnog obrazovanja širiti znanja o važnosti očuvanja maternjeg jezika, podizanje svijesti i buđenja  interesa među članovima bh organizacija.

Koncept konferencije: situacija oko maternjem jeziku aktivnosti / učenja u proteklih 20 godina, trenutni status i strateške smjernice za narednih 20 godina.

Svi prisutni su se složili da  fokus treba biti na tri aktuelna  jezika u Bosni i Hercegovini , tj bosanski / hrvatski / srpski.

Catharina Sandberg: Narodno obrazovanje je  učenja maternjeg jezika, kao i ida se širi svijest o važnosti učenja maternjeg jezika. Organizacije BHRF, BHSKF, BHKRF je članovima NBVs što znači da je zajedno sa još 16 organizacije imaju NBV.

• Tehnička oprema za snimanje, prevođenje i tehnika potrebna za rad tokom konferencije - odgovorni Catharina i Haris.

• Ciljna grupa: odrasli, mladi roditelji, nastavnici, političari iz Bosne i Hercegovine i Švedske – omogućiti  uživio prenošenje  i snimanje konferencije.

• NBV je glavni financijer konferencije

• BHRF - odgovorna za koordinaciju Azra Jelačić

• Ambasada Bi H u Stockholmu, BHSKF, BIS, APU mreža - saradnici

• BHKRF će biti kontaktiran za saradnju (Azra Jelačić)

• BEMUF je organizirao nekoliko sastanaka na temu učenja maternjeg jezika i širenje informacija o Gramatičkom priručniku za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

• Haris - Ista i grafika i layaot  za sve informacije vezane za Konferenciju i sve učesnike u projektu.

• Muhidin je odgovoran za pripremu nacrta teksta, poslati što je prije moguće, ali najkasnije do srijede / četvrtak (14-15 / 9) ove sedmice.

• Darko je odgovoran da istraži moguće da se otvori posebna web stranica samo za konferenciju, tako da druge organizacije mogu preuzeti i link na ovu stranicu.

• Haris i Catharina odgovoran za snimanja programa, direktan prenos i ostale tehničke detalje.

• Emina Pašić je odgovoran za izradu  podloge za komunikaciju u Podio.


 

• Radna grupa (RG) se sastoji od slijedećih predstavnika:

Catharina Sandberg NBV

Azra Jelačić, Sadeta Murić, Muhammed Mujagić, Muharem Numanspahic, Fatima Veladžić, sekretar Nedžad Mulazimović / BHRF

Almedina Sačić / BHSKF

Mustafa Šetkić / Haris Delić BIS i BMUF

Muhidin Čolić / Institut za jezik Sarajevo

Darko, Edina, Sanela / APU Mreža

Edin Ljutović, Ambasada BiH u Švedskoj

Učesnik BHKRF se nije pojavio

Nove organizacije se ne mogu uključivati u RG, međutim, dobro je došla saradnja i pomoć.

Sve organizacije imaju ista prava u RG sa fokusom na učenje jezika

Vođa projekta: Azra Jelačić

 

Preliminarna lista učesnika i gostiju

Predstavnici državnih institucija u Švedskoj i BiH,

Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH kontaktirani, BHRF

Institut za jezik BiH kontaktirano BHRF

Ambasador Ćužić  kontakt sa Ministarstvima i ambasadom BiH u Oslu i Kopenhagenu

Darko je odgovoran za uspostavljanje kontakta s predstavnicima Zavoda za školstvo i obrazovanje u Stockholmu

Darko & Azra  odgovorni za kontakt sa Ministarstvom za školstvo Bah/ Fridolin /

APU Network (Vernisa R) odgovorna za kontakt sa Aida H – priča o vlastitom iskustvu učenja maternjeg jezika

Azra i ambasador Ćužić  komunicirati sa ministarstvima u BiH (Službeni pozivi su upućeni iz kancelarije Saveza bh udruženja u Švedskoj)

Denis Tajić,

 

Program ce se utvrditi ovisno o broju prijavljenih gostiju.

Edina, Muhidin, Elmin Zeba, Haris je odgovorni za grficki dizajn za razvoj zajedničkih grafički profila i cijeli raspored za pozivnice, razne vrste informacija

Prijedlozi sa konkretnim imenima gostiju u programu treba poslati Azra t o d kraja 37. nedelje (12-18 / 9)

Azra - kontakt  Savez nastavnika u Švedskoj

Diskusija o budućim izazovima:

Šta je potrebno?

• Potrebno je povećati saradnju sa drugim organizacijama u Bosni i Hercegovini

• Uključivanje drugih  bosansko hercegovačkih organizacija

• Diskutovali probleme u kvalitetu procesa učenja maternjeg jezika u švedskim školama, pitanje transparentnosti, ambasade predstavljaju tri naroda i tri jezika, moraju dobiti instrukcije iz RK i potvrdu da je projekta otvoren za cjelokupno stanovništvo u BOH.

Stvaranje platforme za bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Svi predstavnici RG su odgovorni za prikupljanje informacija o drugim organizacijama koje treba pozvati, info proslijediti  Azri.

Prijava za sudjelovanje se šalju na adresu Saveza bh udruženja,

BHRF kancelarija Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavijest o Konferenciji bh organizacije upucuju  putem svoje web stranice ili stranice konferencije ako se uradi stranica.

Slijedeći sastanak: Postoje mogućnosti za video konferenciju,  Darko – Zavod za obrazovanje u Stokholmu, kao i u prostorijama NBVa.

Svaka organizacija oslobađa resurse na osnovu vlastitih mogućnosti za dugoročnu saradnju.

Sljedeći sastanak krajem oktobra.

Azra saziva sastanak i šalje pozive za video sastanak ako je to potrebno.

Program konferencije će biti odlučeno u najkraćem mogućem roku!

Zapisničar

 

Emina Pašić 

 

 

Read 1908 times Last modified on ponedjeljak, 19 Septembar 2016 16:39

STATISTIKA POSJETA

Broj pregleda članaka
305785

TRENUTNO ONLINE

Ko je na portalu: 51 gostiju i nema prijavljenih članova

BHRF

 

Kontakt

Savez BiH udruženja u Švedskoj

Adresa: Box 2293, 600 02 Norrköping, Sverige
Telefon: +46(0)11 166622 ili +46(0)11 166933

Naše prostorije možete posjetiti na adresi Slottsgatan 134, 60222 Norrköping svakim radnim danom od 10-17 ili nam možete poslati poruku putem naše forme za kontakt.

Socijalni mediji